آرشیو

محرم الحرام سال 1441

جلسه اول حسینیه حضرت زهرا تبیین سوره مبارکه کهف و زینت دنیا در مقابل مسیر و دعوت نبی اکرم
جلسه اول حسینیه حضرت زهرا تبیین سوره مبارکه کهف و زینت دنیا در مقابل مسیر و دعوت نبی اکرم متن زیر جلسه اول سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 10 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان بیان می کنند که آغاز سوره کهف این است که خدای متعال می فرماید حمد از آن خدایی است که این کتاب را بر عبد خودش نازل کرد، کتابی که هیچ انحرافی درش نیست،...
جلسه دوم حسینیه حضرت زهرا قیام اصحاب کهف و شرائط استقامت و رسیدن به کهف و پناهگاه الهی در فشارها
جلسه دوم حسینیه حضرت زهرا قیام اصحاب کهف و شرائط استقامت و رسیدن به کهف و پناهگاه الهی در فشارها متن زیر جلسه دوم سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 11 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه بحث سوره مبارکه کهف اشاره می کنند که در آیات ابتدایی سوره کهف خداوند می فرماید حمد آن خدایی را که کتاب را بر عبدش نازل کرد تا...
شب اول هیات ثارالله دستور عبادی امام رضا در سلوک در ماه محرم و رسیده به رزق های محرم
شب اول هیات ثارالله دستور عبادی امام رضا در سلوک در ماه محرم و رسیده به رزق های محرم متن زیر سخنرانی شب اول محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 9 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در ورودیه ماه محرم بیان می کنند که در روایتی امام رضا علیه السلام خطاب به ریان بن شبیب نکاتی را متذکر شدند که در واقع برنامه و دستور العمل عبادت به خصوص در ماه محرم است تا انسان بتواند به فیض اعظم این...
شب دوم هیات ثارالله بررسی شکستن حدود الله و جریان محادین با محوریت سوره مجادله
شب دوم هیات ثارالله بررسی شکستن حدود الله و جریان محادین با محوریت سوره مجادله متن زیر سخنرانی شب دوم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 10 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث اشاره می کنند که در سوره مجادله سه محور مورد بررسی قرار می­گیرد. ظاهر امر در مورد یک حکم فقهی است اما در باطن بحث شکستن حدود خدا و محادین را مطرح کرده است. محادین کسانی هستند که در تمام امور در مقابل حکم و...
شب سوم هیات ثارالله بیان محاده با خدای متعال و عاقبت محادین و جریان تجدد در مسیر محاده
شب سوم هیات ثارالله بیان محاده با خدای متعال و عاقبت محادین و جریان تجدد در مسیر محاده متن زیر سخنرانی شب سوم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 11 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث که در ادامه سوره مبارکه مجادله ایراد شده است بیان می کنند که حقیقت محاده با خدای متعال همان ادعای الوهیت فرعونی است. محادین ولایت خود را در تمام شئون زندگی بشر وارد و جاری می­کنند اما خدای متعال در قرآن می­فرماید...
جلسه سوم حسینیه حضرت زهرا رها کردن سفره مزین دنیا برای رسیدن به کهف و شفاعت سیدالشهداء
جلسه سوم حسینیه حضرت زهرا رها کردن سفره مزین دنیا برای رسیدن به کهف و شفاعت سیدالشهداء متن زیر جلسه سوم سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 12 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه بحث سوره مبارکه کهف اشاره می کنند خداوند در سوره مبارکه کهف ابتدا انزال کتاب بر وجود مقدس نبی اکرم برای بشارت و انذار و اینکه حضرت حتی نزدیک است برای...
شب چهارم هیات ثارالله حقیقت نجوای محادین مخالفت با ولایت امام و برگرداندن مسیر جامعه از خدا به سمت جبهه طاغوت
شب چهارم هیات ثارالله حقیقت نجوای محادین مخالفت با ولایت امام و برگرداندن مسیر جامعه از خدا به سمت جبهه طاغوت متن زیر سخنرانی شب چهارم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 12 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث که در ادامه سوره مبارکه مجادله ایراد شده است بیان می کنند در سوره مجادله بعد از بیان محادین وارد فضای نجوا می­شود. این نجوا بر سه محور اثم و عدوان و معصیت رسول است. کار این اهل نجوی...
جلسه چهارم حسینیه حضرت زهرا رسیدن به نور الهی برای رسیدن به یقین و وادی امن با داستان حضرت ابراهیم
جلسه چهارم حسینیه حضرت زهرا رسیدن به نور الهی برای رسیدن به یقین و وادی امن با داستان حضرت ابراهیم متن زیر جلسه چهارم سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 13 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این بحث اشاره می کنند خداوند در آیات سوره انعام داستان ارائه ملکوت به ابراهیم خلیل را بیان می کند و می فرماید: هنگامی که حضرت ابراهیم در مقابل عمویش ایستادگی کرده...
شب ششم هیات ثارالله مقاومت در برابر جریان محادین و وعده الهی بر نصرت مومنین و رسیدن به نجوای رسول الله
شب ششم هیات ثارالله مقاومت در برابر جریان محادین و وعده الهی بر نصرت مومنین و رسیدن به نجوای رسول الله متن زیر سخنرانی شب ششم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 14 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث که در ادامه سوره مبارکه مجادله ایراد شده است بیان می کنند در نجوای تاریخی سه نفره قرار مکتوب بر این شد که خلافت از اهل بیت برگردانده شود و با این کار سبیل امت الی الله که امیرالمومنین...
جلسه ششم حسینیه حضرت زهرا تبیین و اختلاط ایمان و ظلم و شرط قرار گرفتن در وادی ایمن
جلسه ششم حسینیه حضرت زهرا تبیین و اختلاط ایمان و ظلم و شرط قرار گرفتن در وادی ایمن متن زیر جلسه ششم سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 15 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه بحث جلسه قبل و توضیح مسئله خلط بین ایمان و ظلم اشاره می کنند خداوند در آیه 82 سوره انعام می فرمایند: فقط آن هایی که ایمان آوردند و ایمانشان...
شب پنجم هیات ثارالله نتیجه نجوای شیطانی بر جامعه مومنین دوری از فضای نجوای شیطان و جبهه نفاق داخلی و کفر خارجی
شب پنجم هیات ثارالله نتیجه نجوای شیطانی بر جامعه مومنین دوری از فضای نجوای شیطان و جبهه نفاق داخلی و کفر خارجی متن زیر سخنرانی شب پنجم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 13 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث که در ادامه سوره مبارکه مجادله ایراد شده است بیان می کنند دو جور نجوا وجود دارد: نجوای شیطانی و نجوای بر مدار بر و تقوا؛ هدف از نجوای شیطانی ایجاد حزن در جامعه مومنین است. اول اینکه...
جلسه پنجم حسینیه حضرت زهرا حقیقت توحید و شجره ولایت برای رسیدن به وادی امن
جلسه پنجم حسینیه حضرت زهرا حقیقت توحید و شجره ولایت برای رسیدن به وادی امن متن زیر جلسه پنجم سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 14 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه بحث جلسه قبل و توضیح مسئله خلط بین ایمان و ظلم اشاره می کنند که وادی توحید وادی امن و وادی شرک وادی ناامنی است. اگر کسی قدم در وادی توحید گذاشت و...
شب هشتم هیات ثارالله بیان صفات حزب الله با محوریت سوره مجادله و مائده
شب هشتم هیات ثارالله بیان صفات حزب الله با محوریت سوره مجادله و مائده متن زیر سخنرانی شب هشتم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 16 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث که در ادامه سوره مبارکه مجادله ایراد شده است بیان می کنند حزب دیگری که در سوره مجادله از آن بحث شده حزب الله است که ویژگیها و صفاتی دارد: ایمان به خدا و روز قیامت دارند و با دشمنان خدا رابطه دوستی و محبت برقرار...
شب هفتم هیات ثارالله شکل گیری حزب الشیطان در همراه شدن منافقین در نجوای کفار در مسئله محاده و تقابل با حدود الهی
شب هفتم هیات ثارالله شکل گیری حزب الشیطان در همراه شدن منافقین در نجوای کفار در مسئله محاده و تقابل با حدود الهی متن زیر سخنرانی شب هفتم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 15 شهریورماه 98 ایراد شده است. ایشان در این بحث که در ادامه سوره مبارکه مجادله ایراد شده است بیان می کنند که خدای متعال در سوره مجادله دستوراتی برای جبهه مومنین دارد از جمله آنکه مجالس نجوایی داشته باشند که بر محور تقوا و برّ و...
جلسه هفتم حسینیه حضرت زهرا تبیین امنیت در آیات قوم سبأ و جریان شکل گیری بلد امن الهی با فعل حضرت ابراهیم
جلسه هفتم حسینیه حضرت زهرا تبیین امنیت در آیات قوم سبأ و جریان شکل گیری بلد امن الهی با فعل حضرت ابراهیم متن زیر جلسه هفتم سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 98 به تاریخ 16 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه بحث جلسه قبل و توضیح بحث قوم سبأ و حکایت قرآن در مورد اینها و مسئله رسیدن به وادی امن بیان می کنند که در داستان...
اسکرول به بالا