آرشیو

محرم الحرام سال 1440

طرح نبی اکرم در میان امیین و تجمع حول حضرت تسبیح خداوند در مراحل توحید و درگیری با کفر
طرح نبی اکرم در میان امیین و تجمع حول حضرت تسبیح خداوند در مراحل توحید و درگیری با کفر متن زیر سخنرانی شب اول محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 19 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در این بحث با اشاره به معیت و همراهی ما با طرح نبی اکرم اشاره می کنند که این طرح که همان جریان وحی است که برای محقق شدن توحید بدست حضرت است، در سوره جمعه و منافقون بشکلی تبیین شده است و دشمنی...
فضل و علم الهی در تعیین رسول خدا برای هدایت انسان تشابه یهود امت پیامبر با قوم یهود
فضل و علم الهی در تعیین رسول خدا برای هدایت انسان تشابه یهود امت پیامبر با قوم یهود متن زیر سخنرانی شب دوم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 20 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در این بحث با اشاره به ادامه بحث سوره مبارکه جمعه بیان کردند که عزت و حکمت خدای متعال پشتوانه بعثت نبی اکرم است. خدای متعال برای مسئولیت هدایت به وسیله ایشان امکاناتی از جمله بلد امن و کتاب در اختیار حضرت قرار داده است....
ادعای کذب منافقین بر مقام شهادت بر رسالت نبی اکرم به قصد صد عن سبیل الله امیرالمومنین شاهد بر رسالت و واسطه بین نبی اکرم و امت
ادعای کذب منافقین بر مقام شهادت بر رسالت نبی اکرم به قصد صد عن سبیل الله امیرالمومنین شاهد بر رسالت و واسطه بین نبی اکرم و امت متن زیر سخنرانی شب پنجم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 23 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث تجمع حول نبی اکرم به سوره مبارکه منافقون اشاره کرده و بیان می کنند که جریان نفاق که از ابتدای رسالت در امت پیامبر بوده خصوصیاتی دارد که قرآن کریم برخی از آنها...
استکبار و استغناء منافقین در پذیرش استغفار رسول برای طهارت عالم تحلیل گناهان مغفور و عدم غفران شرک و استکبار
استکبار و استغناء منافقین در پذیرش استغفار رسول برای طهارت عالم تحلیل گناهان مغفور و عدم غفران شرک و استکبار متن زیر سخنرانی شب ششم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 24 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث سوره مبارکه منافقون بیان می کنند که یکی دیگر از مهمترین خصوصیت منافقین استکبار آنها نسبت به وجود مقدس نبی اکرم است و بر خلاف ادعای شهود مقام رسالت؛ هرگز برای استغفار به سمت حضرت رو نمی­آورند. حضرت برای تطهیر...
تجدید عهد میثاق توحید و نبوت و ولایت در هر جمعه حقیقت دعوت به صلاه و دوری از لهو و تجارت
تجدید عهد میثاق توحید و نبوت و ولایت در هر جمعه حقیقت دعوت به صلاه و دوری از لهو و تجارت متن زیر سخنرانی شب چهارم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 22 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در این بحث با اشاره به ادامه بحث سوره مبارکه جمعه بیان کردند دستور خداوند به همه مردم و خصوصا مومنین این است که وقتی نبی اکرم و امام معصوم برای خدا قیام کرده اند ما نیز باید حول معصوم جمع شویم...
تجمع امت موحد حول نبی اکرم و طرح شیاطین و یهود امت در شکستن این جمع
تجمع امت موحد حول نبی اکرم و طرح شیاطین و یهود امت در شکستن این جمع متن زیر سخنرانی شب سوم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 21 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در این بحث با اشاره به ادامه بحث سوره مبارکه جمعه بیان کردند که طرح پیامبر جمع کردن امت حول خودشان و برخورداری مردم از رزق آسمانی و وسیع الی الله است اما در مقابل حضرت، طرح یهود امت این است که جماعت را از حول ایشان...
عبور از فتنه ها و بلایا با همراهی معصوم ایستادگی در کنار معصوم با درک موقعیت امام در بلایا
عبور از فتنه ها و بلایا با همراهی معصوم ایستادگی در کنار معصوم با درک موقعیت امام در بلایا متن زیر سخنرانی شب دهم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 28 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث سوره مبارکه منافقون بیان می کنند منافقین و فاسقین با قطع رشته رحمت و محبت الهی که همان نبی اکرم و اهل بیت ایشان هستند و با پراکنده کردن تجمع حول حضرت در زمین افساد میکنند. ایجاد شبهه های سنگین و...
فساد در ارض بعد اصلاح آن با تغییر جایگاه محوریت تجمع جامعه از امام حول اولیای طاغوت
فساد در ارض بعد اصلاح آن با تغییر جایگاه محوریت تجمع جامعه از امام حول اولیای طاغوت متن زیر سخنرانی شب نهم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 27 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث سوره مبارکه منافقون بیان می کنند از دیگر طرحهای منافقین فساد در ارض است که از دید خودشان اصلاح است به این صورت که تجمع حول امام را پراکنده کرده و حول اولیای طاغوت با محوریت دنیا طلبی مردم را مجتمع می­کنند که...
جایگاه و ماموریت همسران پیامبر و طرح توطئه توسط بعض همسران در سوره تحریم تبیین جایگاه اهل بیت در ماموریت نسبت به رسول الله
جایگاه و ماموریت همسران پیامبر و طرح توطئه توسط بعض همسران در سوره تحریم تبیین جایگاه اهل بیت در ماموریت نسبت به رسول الله متن زیر سخنرانی شب یازدهم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 29 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث اشاره می کنند که خدای متعال در سوره تحریم خطابهای تندی به همسران پیامبر دارد. در طرح نبی اکرم هم اهل بیت علیهم السلام و هم همسران پیامبر متناسب با جایگاهشان ماموریت هایی دارند؛ البته همسران...
محروم کردن جامعه مومنین از امکانات برای پراکنده کردن تجمع حول حضرت وظایف مومنین در قبال جبهه کفر و در قبال نبی اکرم
محروم کردن جامعه مومنین از امکانات برای پراکنده کردن تجمع حول حضرت وظایف مومنین در قبال جبهه کفر و در قبال نبی اکرم متن زیر سخنرانی شب هفتم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 25 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث سوره مبارکه منافقون بیان می کنند دو طرح بزرگ جبهه باطل در مقابل نبی اکرم، ایجاد لهو تجارت و مشغول کردن مومنین به امکانات مادی و سپس منع و محروم کردن مومنین از امکانات مادی است تا...
محور عزت و ذلت در دستگاه ایمان و کفر اقدامات منافقین در قطع روابط مومنین با نبی اکرم
محور عزت و ذلت در دستگاه ایمان و کفر اقدامات منافقین در قطع روابط مومنین با نبی اکرم متن زیر سخنرانی شب هشتم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 26 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث سوره مبارکه منافقون بیان می کنند یکی دیگر از اقدامات منافقین شکستن روابط امت بر محور محبت امام است. یکی از آنها روابط مالی است که اگر از محور محبت امام خارج شود بر مدار دنیاطلبی و منفعت خواهد بود. ازدیگر اقدامات...
عوض شدن جایگاه همسران و اهل بیت و آشفتگی در مسیر طراحی خانوادگی رسول الله
عوض شدن جایگاه همسران و اهل بیت و آشفتگی در مسیر طراحی خانوادگی رسول الله متن زیر سخنرانی شب دوازدهم محرم جناب آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 30 شهریورماه 97 ایراد شده است. ایشان در ادامه بحث جریان نفاق و سوره مبارکه تحریم اشاره می کنند که حضرت در کنار برنامه ای که برای ایجاد یک امت دارند، از اقدامات مهمشان موضوع خانواده و سامان دادن بنیان خانواده است. آن ‏طرح امت سازی و ایجاد بیت النبوه و بیت النور را حضرت...
جلسه اول محرم حسینیه حضرت زهرا دشواری همراهی با اولیاء الهی آسان بودن سیر با امام حسین و بررسی برخی از مقامات سیر با امام
جلسه اول محرم حسینیه حضرت زهرا دشواری همراهی با اولیاء الهی آسان بودن سیر با امام حسین و بررسی برخی از مقامات سیر با امام متن زیر گزارشی تفصیلی از اولین جلسه از سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم به تاریخ 20 شهریورماه 97 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. جلسه اول به عنوان مقدمه ای مطرح شد که در آن به بحث از همراهی با معصومین پرداخته شده که این همراهی، در ادامه سخت...
جلسه دوم محرم حسینیه حضرت زهرا تفاوت حزن و شادی اهل دنیا و آخرت حزن سیدالشهداء مهمترین برنامه برای نجات مردم از تعلقات دستگاه شیطان
جلسه دوم محرم حسینیه حضرت زهرا تفاوت حزن و شادی اهل دنیا و آخرت حزن سیدالشهداء مهمترین برنامه برای نجات مردم از تعلقات دستگاه شیطان متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه دوم از سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 97 به تاریخ 21 شهریورماه 97 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در این جلسه فرمودند: هرکدام از اهل دنیا و اهل آخرت حزن و شادی مخصوص به خود را دارند که ریشه و مبدأ...
جلسه سوم محرم حسینیه حضرت زهرا لزوم تربیت غم و شادی ها و پرهیز از غم و شادی کودکانه در تعلق به دنیا
جلسه سوم محرم حسینیه حضرت زهرا لزوم تربیت غم و شادی ها و پرهیز از غم و شادی کودکانه در تعلق به دنیا متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه سوم از سخنرانی آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در دهه اول محرم 97 به تاریخ 22 شهریورماه می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در ابتدای جلسه با یادآوری نکاتی که در جلسه گذشته توضیح داده شد، فرمودند: لازم است شادی ها و غم های ما تربیت شود و علت...
اسکرول به بالا