آرشیو

محرم الحرام سال 1438

جلسه اول حسینیه حضرت زهرا شروع تفسیر سوره مبارکه علق و بررسی جریان وحی و هدایت انسان
جلسه اول حسینیه حضرت زهرا شروع تفسیر سوره مبارکه علق و بررسی جریان وحی و هدایت انسان متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه اول سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در ابتدا به مناسبت شروع ماه محرم حدیث معروف ریان بن شبیب را در غالب چند نکته بیان کردند و پس از آن تفسیر سوره مبارکه علق را شروع کردند و فرمودند که این سوره را می توان در...
جلسه اول هیات ثارالله تبیین جریان اختلاط کفر و ایمان و تفکیک آنها ذیل سوره مبارکه بینه
جلسه اول هیات ثارالله تبیین جریان اختلاط کفر و ایمان و تفکیک آنها ذیل سوره مبارکه بینه آنچه پیش رو دارید اولین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث بیان می کنند که بخش مهم و عمده ای از معارف قرآن مربوط به جریان ولایت حقه معصومین علیهم السلام و پیروان و محبین آنها و مومنین و همچنین جبهه مقابل است. جبهه...
جلسه دوم حسینیه حضرت زهرا رسول اکرم محور ربوبیت خداوند و جریان استغناء بشر در مقابل
جلسه دوم حسینیه حضرت زهرا رسول اکرم محور ربوبیت خداوند و جریان استغناء بشر در مقابل متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه دوم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در ادامه مباحث سوره علق اشاره می کنند ربوبیت خداوند متعال نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محور ربوبیت نسبت به سایر مخلوقات است و همین نکته کلید فهم این سوره است. در این سوره طغیان بشر...
جلسه دوم هیات ثارالله بررسی چرایی اختلاط ایمان و کفر و چگونگی تفکیک دو جریان حق و باطل
جلسه دوم هیات ثارالله بررسی چرایی اختلاط ایمان و کفر و چگونگی تفکیک دو جریان حق و باطل آنچه پیش رو دارید دومین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه جلسه قبل بیان می کنند که به دلیل اختلاط سنگینی که بین جبهه حق و باطل در عوالم قبل از دنیا و همچنین در این عالم اتفاق افتاده است، باید...
جلسه پنجم حسینیه حضرت زهرا دنیا فرصت تلاقی با امام و دریافت خیر و برکت مانعیت دستگاه شیطان در مسیر
جلسه پنجم حسینیه حضرت زهرا دنیا فرصت تلاقی با امام و دریافت خیر و برکت مانعیت دستگاه شیطان در مسیر متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه پنجم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشانبا بیان اینکه فرصت دنیا مهلت اندکی برای تلاقی با امام است فرمودند: امام آن کلمه تامه خداوند است که تمام خیرات در آن می باشد و ما باید در رسیدن به آن تمام تلاش خود...
جلسه چهارم حسینیه حضرت زهرا بررسی جایگاه محال معرفه الله و مساکن برکه الله
جلسه چهارم حسینیه حضرت زهرا بررسی جایگاه محال معرفه الله و مساکن برکه الله متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه چهارم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان پس از بیان اینکه زیارات معصومین عهدنامه های معرفتی و اقرارنامه به شئون آنان می باشد فرمودند: با اقرار نسبت به هر شأنی از شئون اهل بیت(ع)، فیضی از همان شأن و مقام به ما می رسد و برای رسیدن و...
جلسه چهارم هیات ثارالله تببین جریان سوره مبارکه بینه و تفکیک حق و باطل با قرائت رسول
جلسه چهارم هیات ثارالله تببین جریان سوره مبارکه بینه و تفکیک حق و باطل با قرائت رسول آنچه پیش رو دارید چهارمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه جلسه ذیل ترجمه سوره مبارکه بینه بیان می کنند که تفکیک جبهه حق از باطل به وسیله صحیفه الهی رسول و امام که همه بینه الهی هستند، اتفاق می افتد. امام...
جلسه سوم حسینیه حضرت زهرا عبادات رسول اکرم موجب تقرب تمام عالم و مقاومت دشمن در مقابل
جلسه سوم حسینیه حضرت زهرا عبادات رسول اکرم موجب تقرب تمام عالم و مقاومت دشمن در مقابل متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه سوم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان در ادامه مباحث سوره علق اشاره می کنند ربوبیت خاصه خداوند نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محور ربوبیت عالم است و نیز عبادت و تقرب ایشان موجب تقرب تمام عوالم است. دشمنان ایشان...
جلسه سوم هیات ثارالله تمییز و به خلوص رسیدن جبهه حق و باطل در محیط درگیری عالم دنیا
جلسه سوم هیات ثارالله تمییز و به خلوص رسیدن جبهه حق و باطل در محیط درگیری عالم دنیا آنچه پیش رو دارید سومین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه جلسه قبل بیان می کنند دلیل این آمیختگی دو جبهه این است که شاید خوبی های مومنین به کفار برسد شاید آنها در این معاشرت در این اختلاط در این...
جلسه پنجم هیات ثارالله امام محور ائتلاف مومنین و انفکاک جریان ایمان و کفر
جلسه پنجم هیات ثارالله امام محور ائتلاف مومنین و انفکاک جریان ایمان و کفر آنچه پیش رو دارید پنجمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه جلسه قبل بیان داشتند که آن بينه اي که جبهه مومنين و کفار را از هم جدا مي کند رسولي است که از طرف خدا مي آيد. اين رسول، با يک مأموريت و دارايي...
جلسه ششم حسینیه حضرت زهرا سنت بلاهای همراه انبیاء سبب انقطاع از دنیا و رسیدن به برکت امام
جلسه ششم حسینیه حضرت زهرا سنت بلاهای همراه انبیاء سبب انقطاع از دنیا و رسیدن به برکت امام متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه ششم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشاندر این جلسه که به نوعی تکمیل مباحث گذشته بود با اشاره به عبارت «مساکن برکه الله» از زیارت جامعه کبیره می فرمایند اهل بیت(ع) محل و مسکن برکت الهی اند و به فرموده قرآن برای رسیدن به...
جلسه ششم هیات ثارالله اهمیت تبیین مسئله شرک و شیطنت مجسم و طرح اختلاط برای نفوذ
جلسه ششم هیات ثارالله اهمیت تبیین مسئله شرک و شیطنت مجسم و طرح اختلاط برای نفوذ آنچه پیش رو دارید ششمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه جلسه قبل بیان داشتند که حقیقت ایمان و شرک علاوه بر یکسری گزاره ها در اعتقادات و صفات و اعمال ما، یک حقیقت مجسمی نیز دارد. حقیقت مجسم توحید همان وجود مقدس...
جلسه هفتم حسینیه حضرت زهرا رسیدن به نور اهل بیت راه دستیابی به مشاهده ایمانی خداوند متعال
جلسه هفتم حسینیه حضرت زهرا رسیدن به نور اهل بیت راه دستیابی به مشاهده ایمانی خداوند متعال متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه هفتم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشاندر این جلسه با بیان فرازی از زیارت جامعه کبیره که می فرماید « انتم نور الاخیار » اشاره می کنند که ما باید در همین عالم دنیا به مشاهده ملکوت عوالم و مشاهده ایمانی خداوند متعال برسیم. خداوند...
جلسه هقتم هیات ثارالله شناخت دستگاه شرک و کفر و جریان عظیم ظلمت در مقابل دستگاه توحیدی نبی اکرم
جلسه هقتم هیات ثارالله شناخت دستگاه شرک و کفر و جریان عظیم ظلمت در مقابل دستگاه توحیدی نبی اکرم آنچه پیش رو دارید هفتمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال 95 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است. ایشان در این بحث در ادامه جلسه قبل بیان داشتند که شرک و کفر مراتب و درجات مختلف دارد اما باید درست شناخته شود. کفر یک دستگاه و جریان تمامیت خواه است که همچون کلمه...
جلسه نهم حسینیه حضرت زهرا بکاء بر مصائب اهل بیت قدم اول در معیت با آنان
جلسه نهم حسینیه حضرت زهرا بکاء بر مصائب اهل بیت قدم اول در معیت با آنان متن زیر گزارشی تفصیلی از جلسه نهم سخنرانی آیت الله میرباقری در دهه اول محرم 95 می باشد که در حسینیه حضرت زهراء سلام الله علیها در منزل جناب شجاع فرد برگزار شده است. ایشان با بیان اینکه یکی از ثمرات گریه بر مصائب اهل بیت(ع) رسیدن به معیت با آنان است، فرمودند به ما دستور داده شده که همراه با صادقین باشید و صادقین حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت می باشند چرا...
اسکرول به بالا