آرشیو

ماه مبارک رمضان سال 1440

شب سوم مسجد ارک معنای ایمان و آثار آن در مؤمنین تاثیر معصیت در روح الایمان
شب سوم مسجد ارک معنای ایمان و آثار آن در مؤمنین تاثیر معصیت در روح الایمان متن زیر سخنان شب سوم آیت الله میرباقری به تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در مسجد ارک تهران ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ مطابق روایات اهل بیت علیهم السلام، ایمان ارکانی دارد که مهمترین رکن آن دوستی دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست، کلمه ایمان وجود مقدس امام علیه السلام است و خداوند متعال برای همراهی با پیامبر، بعنوان سرمایه این حرکت بدی ها را در دل...
شب دوم مسجد ارک دسته بندی روایات در تفاوت اسلام و ایمان
شب دوم مسجد ارک دسته بندی روایات در تفاوت اسلام و ایمان متن زیر سخنان شب دوم آیت الله میرباقری به تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در مسجد ارک تهران ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ روایات فراوانی تفاوت اسلام و ایمان را توضیح داده اند، مطابق برخی روایات اسلام اقرار و عمل و ایمان استقرار در قلب است. دسته ای از روایات ایمان را شناخت ولایت حقه معرفی کرده اند. در دسته دیگر ایمان و اسلام مانند ظاهر و باطن دانسته شده اند و...
شب اول مسجد ارک تفاوت اسلام و ایمان و معنای نفاق در سوره حجرات
شب اول مسجد ارک تفاوت اسلام و ایمان و معنای نفاق در سوره حجرات متن زیر سخنان شب اول آیت الله میرباقری به تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در مسجد ارک تهران ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خداوند متعال در آیات سوره حجرات دو مرحله از قبول دعوت نبی اکرم را با عنوان اسلام و ایمان ترسیم کرده که مطابق روایات اهل بیت علیهم السلام این دو وادی در حقیقت نسبت به هم ظاهر و باطن هستند، وادی اسلام فضای اولیه و مقدماتی و...
شب هشتم حسینیه حق شناس جریان مقابله و سیر محاده با خدا تا حزب بندی های ایمان و کفر
شب هشتم حسینیه حق شناس جریان مقابله و سیر محاده با خدا تا حزب بندی های ایمان و کفر متن زیر سخنان شب هشتم آیت الله میرباقری به تاریخ 3 خردادماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ سوره مبارکه مجادله در مورد حدود الهی به بحث پرداخته است و جریان محاده را برای ما تبیین کرده است. این سوره در ادامه می فرماید که روند این محاده، منجر به پدیده ای به نام جریان نجوا می شود....
شب هفتم حسینیه حق شناس بحث حدود الهی در سوره مجادله و سختی های رعایت حدود الله
شب هفتم حسینیه حق شناس بحث حدود الهی در سوره مجادله و سختی های رعایت حدود الله متن زیر سخنان شب هفتم آیت الله میرباقری به تاریخ 1 خردادماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ سوره مبارکه مجادله با بیان یک حکم شرعی آغاز و به مسئله محاده کشیده می شود و در ادامه از دوگانه حزب الله و حزب الشیطان سخن می گوید. محاده با خدا یعنی دعوا بر سر حدودی که خدای متعال معین کرده...
شب ششم حسینیه حق شناس حدود الهی و محاده با خدای متعال در سوره مبارکه مجادله
شب ششم حسینیه حق شناس حدود الهی و محاده با خدای متعال در سوره مبارکه مجادله متن زیر سخنان شب ششم آیت الله میرباقری به تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در آغاز سوره مجادله داستان خانمی مطرح می شود که به دلیل ظهار شوهرش به رسول الله شکایت می برد، اما سوره ماجرا را به اینجا ختم نمی کند و مسئله را تا بحث حدود الهی پیش می برد. بعد از این...
شب پنجم حسینیه حق شناس قرآن کریم کتاب حی خیرخواه طبیب و داروی عباد الله
شب پنجم حسینیه حق شناس قرآن کریم کتاب حی خیرخواه طبیب و داروی عباد الله متن زیر سخنان شب پنجم آیت الله میرباقری به تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ قرآن کریم فقط یک کتاب صامت نیست و خودش حیات دارد؛ لذا به صورت فعالانه به ما خیر می رساند و هرکسی بهره خاص خودش را از قرآن کریم می برد. حضرت امیر در مورد قرآن کریم بیاناتی دارند که از آن ها...
شب چهارم حسینیه حق شناس تلاوت و انس با قرآن کریم و سیر تا رسیدن به مقام رفع حجب معارف
شب چهارم حسینیه حق شناس تلاوت و انس با قرآن کریم و سیر تا رسیدن به مقام رفع حجب معارف متن زیر سخنان شب چهارم آیت الله میرباقری به تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال قرآن کریم، که بسیار با عظمت است را برای هدایت انسان نازل کرد اما اسرار هدایت و فهم کامل و تمام را به معصومین عطا کرد و مردم با تمسک به ایشان می توانند از هدایت...
شب سوم حسینیه حق شناس قرآن و نزول حقیقت رحمت در عالم امام رشته موصوله رحمت واسعه به بندگان
شب سوم حسینیه حق شناس قرآن و نزول حقیقت رحمت در عالم امام رشته موصوله رحمت واسعه به بندگان متن زیر سخنان شب سوم آیت الله میرباقری به تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال برای مؤمنین سفره قرآن کریم را پهن کرده و رزق های خاص و بزرگی در این سفره است و هرکس به اندازه ظرفیتش از آن برخوردار می شود. این سفره را هم خدای متعال از روی فضل...
شب دوم حسینیه حق شناس بهره مندی از علوم وحی و قرآن از طریق امام امام صاحب علم الکتاب
شب دوم حسینیه حق شناس بهره مندی از علوم وحی و قرآن از طریق امام امام صاحب علم الکتاب متن زیر سخنان شب دوم آیت الله میرباقری به تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال نور هدایت را در سینه نبی اکرم قرار داده است و ایشان آن انوار را به مؤمنین می رسانند. تمام علوم و تمام حقایق در سینه ایشان و اهل بیت قرار دارد و اگر کسی بخواهد از...
شب اول حسینیه حق شناس بهره مندی از قرآن کریم با رفع حجاب ها
شب اول حسینیه حق شناس بهره مندی از قرآن کریم با رفع حجاب ها متن زیر سخنان شب اول آیت الله میرباقری به تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 98 است، که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال چراغ هدایتی را در یک مشکاتی نازل کرده که این چراغ قرآن و مشکات هم وجود مقدس نبی اکرم هستند. خدای متعال به نبی اکرم دستور دادند که قرآن بخوانند تا عالم از انوار هدایت ایشان بهره مند شوند و به سعادت...
جلسه ششم حرم مطهر رضوی آمادگی برای شرکت در طرح امام طرح پیش رونده و بدون توقف خدای متعال
جلسه ششم حرم مطهر رضوی آمادگی برای شرکت در طرح امام طرح پیش رونده و بدون توقف خدای متعال متن زیر سخنان جلسه ششم آیت الله میرباقری به تاریخ 13 خردادماه سال 98 است، که در دهه سوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ معصومین آن خورشید هدایتی هستند که نورشان روشنگر تمام عالم است و اگر کسی از نور ایشان استفاده کند هیچگاه گمراه نمی شود و مسیر هدایت را پیدا می کند. ما باید بتوانیم از نشانه هایی که...
جلسه پنجم حرم مطهر رضوی برداشته شدن حجاب های بین ما و خدا با انفاق فی سبیل الله
جلسه پنجم حرم مطهر رضوی برداشته شدن حجاب های بین ما و خدا با انفاق فی سبیل الله متن زیر سخنان جلسه پنجم آیت الله میرباقری به تاریخ 12 خردادماه سال 98 است، که در دهه سوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال در قرآن کریم ما را به انفاق کردن دستور می دهد. اما ریشه این انفاق در تبعیت از امام و ایمان به غیب و اقامه صلات است. اگر ما تحت این شرایط امکانات مان را بیاوریم...
انفاق در دایره ولایت امام
انفاق در دایره ولایت امام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ *** است، که در دهه دوم ماه مبارک رمضان در *** ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال در آیات متعدد قرآن از انفاق صحبت می کند که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. انفاق از صفاتی است که خدای متعال برای متقین و مؤمنین و حتی اهل بیت قرار داده است. انفاق فقط در مال نیست بلکه همه امکاناتی که خدا به انسان می دهد را شامل می شود. این انفاقی که ثمرات...
جلسه سوم حرم مطهر رضوی دایره ولایت امام در نسبت سلوک توحیدی و خلق کریمانه امام
جلسه سوم حرم مطهر رضوی دایره ولایت امام در نسبت سلوک توحیدی و خلق کریمانه امام متن زیر سخنان جلسه سوم آیت الله میرباقری به تاریخ 10 خردادماه سال 98 است، که در دهه سوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ معصومین علیه السلام با اینکه عبد و بنده خدای متعال هستند، اما ایشان بإذن الله زمامدار امور بندگان هستند. تنها فرقی که معصومین با خدای متعال دارند این است که خدا خالق است و آنها مخلوق هستند و غیر از...
اسکرول به بالا