آرشیو

ماه مبارک رمضان سال 1435

جلسه نهم شب های ماه رمضان حرم رضوی پایان ماه مبارک و حفظ دست آوردهای معنوی بعد از ماه
جلسه نهم شب های ماه رمضان حرم رضوی پایان ماه مبارک و حفظ دست آوردهای معنوی بعد از ماه متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه نهم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل در راستای حفظ دارایی های بدست آمده در این ماه از انواع رزق هایی که برای ما قرار داده بودند بیان می کنند اگر انسان در جهت کسب و حفظ مقامات...
جلسه هشتم شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی خصوصیات ماه مبارک رمضان و رزق های آن
جلسه هشتم شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی خصوصیات ماه مبارک رمضان و رزق های آن متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه هشتم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 6 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه به اتمام ماه رمضان و ظاهر و باطن آن توجه دادند و خصوصیاتی که برای این ماه در دعاها آمده است را تبیین نمودند که ماه تطهیر و تمحیص است و در آن رزق های فراوانی خدا قرار...
جلسه هفتم شب های ماه رمضان حرم رضوی شکایت از شیطان قلب و چشم و مشکلات آنها
جلسه هفتم شب های ماه رمضان حرم رضوی شکایت از شیطان قلب و چشم و مشکلات آنها متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه هفتم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 5 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث از مناجات الشاکین بیان می کنند که عامل بعد از نفس که مانع حرکت انسان است و مومن را به شکایت وادار می کند شیطان است. او با مکائد و نقشه های خود که در...
جلسه ششم شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی گرفتاری و مانعیت نفس در سلوک انسان
جلسه ششم شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی گرفتاری و مانعیت نفس در سلوک انسان متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه ششم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 4 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث از مناجات الشاکین بیان می کنند که نفس چه مشکلی برای انسان ایجاد می کند و انسان با چه حالی باید به سمت خداوند متعال رجوع و دعا داشته باشد تا استجابت را دریابد. ایشان در...
جلسه پنجم شب های ماه رمضان حرم رضوی حقیقت الوهیت الله پناه انسان در گرفتاری نفس و شیطان
جلسه پنجم شب های ماه رمضان حرم رضوی حقیقت الوهیت الله پناه انسان در گرفتاری نفس و شیطان متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه پنجم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 3 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث از مناجات الشاکین بیان می کنند که تمسک به الوهیت الله در ابتدای این نجوی مهم است. «اله» آن کسی است که تمام اسماء حسنی را داراست و اگر حتی یکی از آن ها...
جلسه چهارم شب های ماه رمضان حرم رضوی مناجات به لسان معصوم و سیر هدایتی در خوف و رجاء با آن مناجات شاکین و شکوه انسان از نفس
جلسه چهارم شب های ماه رمضان حرم رضوی مناجات به لسان معصوم و سیر هدایتی در خوف و رجاء با آن مناجات شاکین و شکوه انسان از نفس متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه چهارم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 2 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه با تأکید بر اینکه فرصتی مناسب در شبانه روز را برای مناجات با خداوند متعال قرار دهیم، فرمودند: بهتر است در این فرصت که در محضر حضرت...
جلسه سوم شب های ماه رمضان 93 حرم رضوی اهمیت مناجات و خلوت با خدا و ریشه های آن
جلسه سوم شب های ماه رمضان 93 حرم رضوی اهمیت مناجات و خلوت با خدا و ریشه های آن متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه سوم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 1 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه به بحث مناجات با خدا می پردازند و بیان می کنند که نجوی خلوت با خداست و این خلوت و انس مهم است و ریشه آن هم ذکر و دوری از غفلت است. بر خلاف تمدن...
جلسه دوم شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی انواع شرک های در پرتو دعای جوشن و بررسی آنها
جلسه دوم شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی انواع شرک های در پرتو دعای جوشن و بررسی آنها متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه دوم مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 31 تیرماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه با بیان محیط شرک و انواع آن اشاره می کنند که شرک تعلق به غیر خداست و این در مواردی خفی است و همین است که سبب ترس ها و رنج های ماست. در این دعا...
جلسه اول شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی دعای جوشن کبیر و رویت اسماء الهی و تسبیح و استغفار
جلسه اول شب های ماه رمضان حرم رضوی بررسی دعای جوشن کبیر و رویت اسماء الهی و تسبیح و استغفار متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه اول مباحث شب حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 29 تیرماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه بیان می کنند که مقام الوهیت الله تبارک و تعالی چیست و اسماء الهی و جایگاه آنها کجاست. با رویت اسماء انسان دست خداوند را می بیند و زیبایی آن را حس می کند و...
جلسه دوازدهم ماه رمضان حرم رضوی زیارت تجدید عهد با امام در مسیر قرب خدا بررسی آداب زیارت
جلسه دوازدهم ماه رمضان حرم رضوی زیارت تجدید عهد با امام در مسیر قرب خدا بررسی آداب زیارت متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه دوازدهم مباحث ظهر حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه بیان می کنند در زیارت مقصد اصلی ما خداوند است که از وادی ولایت امام(ع) عبور می کند و هدف ما از زیارت اینست که عهدهایی را که با خدا بسته و از آنها تخطی کرده بودیم...
جلسه یازدهم ماه رمضان حرم رضوی بررسی حقیقت انحراف در دین بررسی اهمیت ولایت و مناسک آن
جلسه یازدهم ماه رمضان حرم رضوی بررسی حقیقت انحراف در دین بررسی اهمیت ولایت و مناسک آن متن زیر گزارش تفصیلی است از جلسه یازدهم مباحث ظهر حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه به بحث در مورد دو انحراف بزرگی است که در زمان ائمه نسبت به امر ولایت رخ داده است پرداخته اند. اولین انحراف بها دادن بیش از اندازه به ظواهر اعمال و دومین انحراف هم افراط در پرداختن...
جلسه دهم ماه رمضان حرم رضوی جایگاه اعیاد اسلامی و تحلیل مسئله شادی و غم در محیط توحید
جلسه دهم ماه رمضان حرم رضوی جایگاه اعیاد اسلامی و تحلیل مسئله شادی و غم در محیط توحید متن زیر سخنرانی جلسه دهم مباحث ظهر حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 6 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه بیان داشتند که انسانها بر اساس درجاتشان حزن و شادیشان نیز مختلف است. انسانهای وارسته از دنیا حزن و شادیشان بر اساس توحید است؛ برعکس انسانهای اسیر دنیا که غم و شادی آنها با آمد و شد دنیا متغیر است....
جلسه نهم ماه رمضان حرم رضوی خصوصیات خاص قرآن احراز بندگی شرط وصل به علم امام و نور قرآن
جلسه نهم ماه رمضان حرم رضوی خصوصیات خاص قرآن احراز بندگی شرط وصل به علم امام و نور قرآن متن زیر سخنرانی جلسه نهم مباحث ظهر حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 5 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه با نگاهی به دعای ۴۲ صحیفه سجادیه نکاتی را در باب مقامات و اسرار قرآن بیان کردند و افزودند که انسان ها براساس درجات تقوایی که دارند در نزد خدای متعال مورد کرامت هستند. بر طبق فرازهای این دعا...
جلسه هشتم ماه رمضان حرم رضوی شرح دعای ورود به قرآن و دریافت آیات و تدبر و موعظه قرآن
جلسه هشتم ماه رمضان حرم رضوی شرح دعای ورود به قرآن و دریافت آیات و تدبر و موعظه قرآن متن زیر سخنرانی جلسه هشتم مباحث ظهر حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 4 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تعلم قرآن بیان می کنند که یکی از مهمترین نکات در بهره برداری از قرآن توجه به ادعیه در باب تلاوت است که به ما یاد می دهند که هنگام ورود و خروج چه باید بگوییم....
جلسه هفتم ماه رمضان حرم رضوی تعلم قرآن و شروط دریافت علم الهی آمادگی و طلب و ارتباط با امام
جلسه هفتم ماه رمضان حرم رضوی تعلم قرآن و شروط دریافت علم الهی آمادگی و طلب و ارتباط با امام متن زیر سخنرانی جلسه هقتم مباحث ظهر حرم مطهر رضوی در ماه مبارک رمضان 93 که توسط آیت الله میرباقری به تاریخ 3 مردادماه 93 ایراد شده است. ایشان در این جلسه در باب طرق مختلف استفاده از قرآن و تلاوت و تعلم و… بحث کرده اند. ایشان در ابتدا می فرمایند همراه داشتن و تلاوت قرآن اینها همه فضیلت خودش را دارد، ولی اگر بخواهیم از معارف قرآن بهره...
اسکرول به بالا