آرشیو

ماه صفر سال 1442

جلسه پنجم هیات دانشگاه قم جامعه موعود انبیاء و فراعنه
جلسه پنجم هیات دانشگاه قم جامعه موعود انبیاء و فراعنه متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مهرماه 99 است، که به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ از منظر قرآن ما در عالم ارض در لبالب دو تا دنیا هستیم؛ یک دنیایی است که انبیاء آمدند به پا کنند و خدای متعال وعده اش را به انبیاء داده و یکی هم دنیایی است که فراعنه آمدند به پا کنند. در هر دو دنیا هم پرستش و خضوع و تواضع...
جلسه چهارم هیات دانشگاه قم بی تاثیر بودن تولی به امام حق بدون تبری از باطل
جلسه چهارم هیات دانشگاه قم بی تاثیر بودن تولی به امام حق بدون تبری از باطل متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مهرماه 99 است، که به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ ما بین دو عالم موت و حیات قرار گرفته ایم و به اختیار خودمان باید یکی از این دو عالم را انتخاب کنیم. هر کدام از این دو عالم، طرحی دارند که ذیل آن طرح، عهدهایی مطرح می شود. اگر ما بخواهیم با طرح امام حق...
جلسه سوم هیات دانشگاه قم جدایی از امام معادل عبادت طاغوت
جلسه سوم هیات دانشگاه قم جدایی از امام معادل عبادت طاغوت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 مهرماه 99 است، که به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ ما در این دنیا، دو گروه امام داریم که یکی از آن ها ما را به سمت حق دعوت می کنند و دیگری ما را به سمت آتش؛ دغدغه و هدف اصلی ائمه نار، این است که ما به عبادت آن ها بپردازیم و برای این کار هم طرح پیچیده ای...
جلسه دوم هیات دانشگاه قم امام معصوم مجری طرح انبیاء الهی
جلسه دوم هیات دانشگاه قم امام معصوم مجری طرح انبیاء الهی متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 5 مهرماه 99 است، که به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ انبیاء الهی و نبی مکرم اسلام، به دنبال ایجاد یک امت واحده بودند که در آن توحید را پیاده کنند. خدای متعال هم برای انجام این کار، امکاناتی را در اختیار ایشان قرار داده است که جنود آسمان ها و زمین را هم شامل می شود. دو تا از مکانات مهم...
جلسه اول هیات دانشگاه قم مسیر جوامع بشری از عالم موت به عالم حیات
جلسه اول هیات دانشگاه قم مسیر جوامع بشری از عالم موت به عالم حیات متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 4 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در این دنیا، دو عالم وجود دارد که یکی از آن ها ظواهر و شکوفه های مجذوب کننده ای دارد و خدای متعال آن را در اختیار کفار قرار داده است. باطن یکی از این ها موت است و دیگری حیات و مؤمنین، باید از...
جلسه چهارم هیات غمکده تفسیر و تببین اعراف و علی الاعراف ذیل روایات کتاب شریف کافی
جلسه چهارم هیات غمکده تفسیر و تببین اعراف و علی الاعراف ذیل روایات کتاب شریف کافی متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 25 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در روایات ما برای اعراف معانی مختلفی بیان شده که  با هم قابل جمع هستند. در اعراف افرادی هستند که این ها نه مومن هستند و نه کافر و حسنه و سیئات آن هم مساوی است. این افراد با شفاعت افرادی که بر اعراف اشراف...
جلسه سوم هیات غمکده تبیین و تفسیر آیه اعراف و تقسیم بندی شیعیان امیرالمومنین و نحوه رفتار با آنها در قیامت
جلسه سوم هیات غمکده تبیین و تفسیر آیه اعراف و تقسیم بندی شیعیان امیرالمومنین و نحوه رفتار با آنها در قیامت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 26 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ طبق روایات اهلبیت علیهم السلام محبین امیرالمومنین دارای مقامات مختلفی هستند که با هر دسته هم به نحوی در قیامت رفتار میشود. دسته اول صالحین، که امثال ابراهیم خلیل هستند. در قیامت به آنها اجازه ورود به بهشت و شفاعت...
جلسه دوم هیات غمکده انس با قرآن راه فهم باطن عالم اثر نگاه جریانی به آیات قرآن در فهم آن
جلسه دوم هیات غمکده انس با قرآن راه فهم باطن عالم اثر نگاه جریانی به آیات قرآن در فهم آن متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 27 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در بررسی آیات قرآن همواره باید توجه نمود که خداوند دو گروه را مورد خطاب قرار می دهد و این دو با هم برابر نیستند؛ یکی اهل ایمان به خدا و اولیاء او و دیگری انکار کنندگان خدا و آخرت. ممکن...
جلسه اول هیات غمکده همراهی با اهل بیت راه نجات از وادی ضلالت و ظلمت و عمایه
جلسه اول هیات غمکده همراهی با اهل بیت راه نجات از وادی ضلالت و ظلمت و عمایه متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 24 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در هبوط حضرت آدم و شیطان، نور هدایتی برای حضرت نازل شد و به ایشان گفته شد با این نور در عالم گم نمی شوید. طبق آیات و روایات این نور هدایت کننده اهلبیت علیهم السلام بودند که هرکس در عالم با ایشان همراهی...
جلسه ششم دفتر آیت الله وحید انتقام از یهود توسط امام زمان علیه السلام
جلسه ششم دفتر آیت الله وحید انتقام از یهود توسط امام زمان علیه السلام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ قرآن کریم از دو فساد بزرگ یهود یاد می کند و می گوید که مجازات سختی برایشان انجام می گیرد. تأویل این یهود، به معنی یهود بنی اسرائیل نیست، بلکه به معنی یهود امت است که سبب قتل امیرالمؤمنین و سیدالشهداء شدند. امام زمان...
جلسه پنجم دفتر آیت الله وحید نیاز های انسان مرکب سلوک الی الله در معیت امام
جلسه پنجم دفتر آیت الله وحید نیاز های انسان مرکب سلوک الی الله در معیت امام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال در ما نیازها و فقرهایی قرار داده که این ها، مراکب سلوک ما به سوی خداوند هستند. اگر ما از فقر خود غفلت نکنیم و دچار عجب و شرک نشویم، زمینه رسیدن به خدای متعال فراهم می شود. شیطان برای...
جلسه چهارم دفتر آیت الله وحید زیبایی صنع الهی در کربلا و اوج رذالت دشمنان و لزوم تبری از آنها
جلسه چهارم دفتر آیت الله وحید زیبایی صنع الهی در کربلا و اوج رذالت دشمنان و لزوم تبری از آنها متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ یکی از جلوه هایی که بلای سیدالشهداء دارد، با این که بلای بزرگ و با عظمتی است این است که این بلا، بلای جمیل است. اگر چشمی بتواند آن ربوبیت را مشاهده کند و جمال آن ربوبیت را...
جلسه سوم دفتر آیت الله وحید سفینه نجات الهی در ظلمات دنیا
جلسه سوم دفتر آیت الله وحید سفینه نجات الهی در ظلمات دنیا متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ عالم دنیا مانند دریای ظلمانی و مواجی است که همه در آن غرق می شوند و در آن هیچ پناهگاهی غیر از کشتی اهل بیت و سیدالشهداء نیست. اگر ما بخواهیم در دنیا از شر و فتنه های شیاطین انس و جن در امان باشیم و...
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید عبور از وادی حجب با سیدالشهداء علیه السلام
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید عبور از وادی حجب با سیدالشهداء علیه السلام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ هیچ حجاب و پوششی نیست که خدای متعال را در بر بگیرد و او را احاطه کند اما برای ما حجاب هایی است که مانع دیدار ما با حضرت حق می شود. این حجاب ها در دو قسم نورانی و ظلمانی هستند. حجاب های...
جلسه اول دفتر آیت الله وحید اهل بیت حجاب الهی و راه اتصال محو حجب ظلمانی توسط سیدالشهداء
جلسه اول دفتر آیت الله وحید اهل بیت حجاب الهی و راه اتصال محو حجب ظلمانی توسط سیدالشهداء متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ هیچ حجاب و پرده ای نمی تواند خدای متعال و رحمت و محبت و صفات او را بپوشاند اما پرده هایی وجود دارند که مانع فهم و درک ما هستند. این پرده ها در دو نوع نورانی و ظلمانی هستند...
اسکرول به بالا