آرشیو

ماه صفر سال 1438

شب اول هيات منزل ناصر ایمان مستقر و ایمان عاریه شرط نجات و بهره مندی از ایمان مستقر
شب اول هيات منزل ناصر ایمان مستقر و ایمان عاریه شرط نجات و بهره مندی از ایمان مستقر متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 آذر ماه 95 است که به مناسبت ماه صفر در هیئتی از شهر قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ انسان ممكن است در دین داری دنبال امام عادلی كه از طرف خداست باشد و یا ممكن است دنبال كسی باشد كه از طرف خدای متعال نیست. كسی كه دنبال امام عادل می رود و از طریق او دین داری می...
جلسه پنجم حرم مطهر روابط حب ی میان مؤمنین بر محور حب خدای متعال و امام بیان آداب و ثمرات آن
جلسه پنجم حرم مطهر روابط حب ی میان مؤمنین بر محور حب خدای متعال و امام بیان آداب و ثمرات آن متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 15 مهر ماه 95 است که به مناسبت آغاز ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ یکی از رزق های خاصی که در ایام ماه محرم به برکت امام حسین علیه السلام بین دوستان حضرت تقسیم می شود، رزق محبت الهی است که مهمترین راه رسیدن به این مقام،...
شب آخر هيات منزل ناصر مناسک و آثار انفاق و روابط مالی بین مومنین در جامعه اسلامی
شب آخر هيات منزل ناصر مناسک و آثار انفاق و روابط مالی بین مومنین در جامعه اسلامی متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 آذر ماه 95 است که به مناسبت ماه صفر در هیئتی از شهر قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ انفاق در جامعه مومنین مختص مال نیست و از همه شئون، مومنین باید انفاق کنند. انفاق در بین مومنین پشتوانه های معنوی محکمی از جمله محبت خدای متعال و اهل بیت را دارد. این بذل مال آثار تربیتی فراوانی هم دارد که...
شب چهارم هيات منزل ناصر ارکان ایمان معنا و آثار تقوا و توکل در آحاد و جامعه مومنین
شب چهارم هيات منزل ناصر ارکان ایمان معنا و آثار تقوا و توکل در آحاد و جامعه مومنین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 آذر ماه 95 است که به مناسبت ماه صفر در هیئتی از شهر قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام، ایمان به خدای متعال چهار ركن دارد؛ توكل و تفویض و تسلیم و رضا. توكل این است كه انسان بداند مخلوق، نه نفعی برای انسان دارد و نه ضرری و نه چیزی به انسان عطا...
شب سوم هيات منزل ناصر تفاوت انفاق در جامعه مومنین و جامعه کفار و آثار انفاق در جامعه مومنین
شب سوم هيات منزل ناصر تفاوت انفاق در جامعه مومنین و جامعه کفار و آثار انفاق در جامعه مومنین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 آذر ماه 95 است که به مناسبت ماه صفر در هیئتی از شهر قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ انفاق صرفاً مختص مسائل مالی نیست. دو نگاه در مورد امکاناتی که خدای متعال در اختیار بندگان قرار داده وجود دارد؛ اول اینکه آن را مایه کرامت و شرافت می دانند و از انفاق آن سر باز زده و دیگران...
شب دوم هيات منزل ناصر ریشه های معنوی انفاق و فداکاری در جامعه مومنین
شب دوم هيات منزل ناصر ریشه های معنوی انفاق و فداکاری در جامعه مومنین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 آذر ماه 95 است که به مناسبت ماه صفر در هیئتی از شهر قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ اگر رابطه جامعه مومنین بر مدار محبت بود، جامعه بر مدار كرامت اداره می شود و هر فداكاری موجب تربیت دو جانبه است و هر دو طرف در مسیر خدای متعال رشد می كنند. در محبت امام مومنین به جایی می رسند كه جمع المال...
جلسه آخر حرم مطهر مراتب شکر امام سبیل الهی و نعمت مورد سوال در قیامت
جلسه آخر حرم مطهر مراتب شکر امام سبیل الهی و نعمت مورد سوال در قیامت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 آذر ماه 95 است در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ شکر هفت رکن دارد. آنچه به آن تاکید شده لزوم شکر زبانی علاوه بر شناخت و توجه قلبی به نعمت است. شکر نعمت باعث امتداد و استمرار آن می شود. نعمتها باید در مسیر تقرب به خدای متعال قرار بگیرد. آن نعمت حقیقی که شکر...
جلسه چهارم حرم مطهر درجات بندگی جایگاه اهل بیت علیهم السلام در هدایت امت
جلسه چهارم حرم مطهر درجات بندگی جایگاه اهل بیت علیهم السلام در هدایت امت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 آذر ماه 95 است در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ انسان در انتخاب معبود اختیار دارد، آنهایی که خدای متعال را به عنوان معبود انتخاب می کنند در پرستش خدای متعال درجاتی دارند. گروهی از ترس عقوبت خدا را می پرستند؛ گروهی به طمع پاداش خدا را می پرستند؛ که هر دو نیز خوب است اما...
جلسه سوم حرم مطهر امام صراط بندگی و حقیقت شکر حمله چهار جانبه شیطان به انسان برای خروج از صراط
جلسه سوم حرم مطهر امام صراط بندگی و حقیقت شکر حمله چهار جانبه شیطان به انسان برای خروج از صراط متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 آذر ماه 95 است كه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ شکرگزاری هفت رکن دارد؛ اول توجه کردن به نعمتهای خدای متعال است. قدم دوم این است كه مشرك نشود. سوم باید خودت را هم نبینی و معجب به نفس نباشی. قدم چهارم این است که این نعمت ها را...
جلسه دوم حرم مطهر نعمت عظیم پیامبر اسلام بر بندگان و وظایف انسانها در قبال حضرت
جلسه دوم حرم مطهر نعمت عظیم پیامبر اسلام بر بندگان و وظایف انسانها در قبال حضرت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 آذر ماه 95 است در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ نعمتهایی که به مومن و کافر داده می شود متفاوت است. زیرا مومن و کافر از دو سفره جداگانه روزی می خوردند یکی از سفره پیامبر و خدای متعال و یکی از سفره شیطان و اولیای طاغوت. بزرگترین رحمت و نعمت الهی بر بندگان...
جلسه اول حرم مطهر جایگاه شکر در نظام هستی مراتب و قدمهای اصلی و موانع در شکرگزاری
جلسه اول حرم مطهر جایگاه شکر در نظام هستی مراتب و قدمهای اصلی و موانع در شکرگزاری متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 آذر ماه 95 است که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ بعضی از عبادات هستند كه در عرض سایر عبادات نیستند بلكه شامل همه عبادات می شوند و تمامی عبادات انسان می توانند مصداق آن باشد. یكی از آن عباداتی كه در عرض بقیه عبادات نیست بلكه همه عبادات مصداق آن می توانند...
جلسه سوم حسينيه مرعشي بیان معانی باطنی مدثر و دمیدن در صور ویژگی های دشمنان نبی اکرم و علت طغیان آنها
جلسه سوم حسينيه مرعشي بیان معانی باطنی مدثر و دمیدن در صور ویژگی های دشمنان نبی اکرم و علت طغیان آنها متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 آذر ماه 95 است که در حسینیه آیت الله مرعشی نجفی رحمۀ الله علیه ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در سوره مدثر خداي متعال در يك نگاه كلان به وجود مقدس نبی اکرم ماموريتي مي دهد و می فرماید شما برخيزيد و انذارتان را شروع كنيد، كبرياي الهي را در دلها بنشانيد، امت خودتان را تطهير كنيد...
جلسه دوم حسينيه مرعشي ماموریت نبی اکرم و صف بندی مقابل ایشان و نتیجه آن ذیل سوره مدثر
جلسه دوم حسينيه مرعشي ماموریت نبی اکرم و صف بندی مقابل ایشان و نتیجه آن ذیل سوره مدثر متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 آذر ماه 95 است که در حسینیه آیت الله مرعشی نجفی رحمۀ الله علیه ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ هفت آيه اول سوره مدثر در اوائل بعثت نازل شده و قاعدتا بايد به دنبال سوره علق باشد. خداوند وجود مقدس نبي اكرم را در غار حرا مبعوث فرمودند و به ايشان فرمودند وحي را تلقي کرده و ماموريت خودتان را...
جلسه اول حسينيه مرعشي بررسی مسير كلي نبوت نبي اكرم و ماموريت و درگيري هاي حضرت
جلسه اول حسينيه مرعشي بررسی مسير كلي نبوت نبي اكرم و ماموريت و درگيري هاي حضرت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 آذر ماه 95 است که در حسینیه آیت الله مرعشی نجفی رحمۀ الله علیه ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ چند سوره از قرآن است که در همان آغاز بعثت نازل شده و در آن اهداف بعثت، مأموریت های نبی اکرم و درگیری های ایشان بیان شده است. یکی از این سوره ها، سوره مدثر است. خداوند در آیه اول این سوره به...
شب سوم هيات منزل طباطبائي شرط بدست آوردن علم مسیر بندگی و حقیقت صراط مستقیم
شب سوم هيات منزل طباطبائي شرط بدست آوردن علم مسیر بندگی و حقیقت صراط مستقیم متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 آبان ماه 95 است که به مناسبت ماه محرم در منزل آقای طباطبایی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ یکی از دستورات مؤکد قرآن و نبی أکرم و اهل بیت مطهر ایشان این است که انسان در مقام شکر گذاری نسبت به خدای متعال باشد. این شکر ارکانی دارد، از جمله توجه به نعمات خداوند و اینکه انسان نعمت را از خود و اسباب...
اسکرول به بالا