آرشیو

ایام فاطمیه سال 1441

جلسه سوم هیات رزمندگان قم فتنه خدای متعال عامل تفکیک مؤمنین حضرت زهرا نقطه اتصال به امیرالمومنین
جلسه سوم هیات رزمندگان قم فتنه خدای متعال عامل تفکیک مؤمنین حضرت زهرا نقطه اتصال به امیرالمومنین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال امتحان و کوره های داغی را فراهم کرده که مردم در آن وارد می شوند و مؤمنین و منافقین و کافرین به وسیله آن از هم جدا می شوند. در امتحان مؤمنین به کافرین امتحان می شوند و در اثر...
جلسه دوم هیات رزمندگان قم تفاوت ابتلائات مومنین با کفار بلاها مرکب سلوک و کفاره گناهان
جلسه دوم هیات رزمندگان قم تفاوت ابتلائات مومنین با کفار بلاها مرکب سلوک و کفاره گناهان متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ یک دسته از ابتلائات و سختی ها به علت اعمال ناشایستی است که از ما سر زده و سبب ریزش گناهان ما می شود و به نوعی مجازات ماست. اما دسته دیگر از سختی ها را خدای متعال برای ما تدبیر کرده که...
جلسه اول هیات رزمندگان قم رسیدن به کمال حقیقی در تسلیم امام شفاعت حضرت زهرا راه ورود به وادی تسلیم
جلسه اول هیات رزمندگان قم رسیدن به کمال حقیقی در تسلیم امام شفاعت حضرت زهرا راه ورود به وادی تسلیم متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ تنها راه سعادت در عالم پیروی از امام است و این پیروی در گرو تسلیم بودن تمام مقامات ما در مقابل امام است. اگر ما حرف کسی را به غیر از امام گوش کردیم و آن را جزو دین...
جلسه چهارم دفتر آیت الله وحید خالص سازی جبهه مومنین از کفار و منافقین با ابتلاء امیرالمومنین
جلسه چهارم دفتر آیت الله وحید خالص سازی جبهه مومنین از کفار و منافقین با ابتلاء امیرالمومنین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال در عالم، مؤمنین را با کفار و منافقین آفرید و یک اختلاطی بین این سه گروه ایجاد شد که به واسطه همدیگر امتحان می شدند. برای جدایی صف های این سه گروه خدای متعال بر محور امیرالمؤمنین امتحانات و...
جلسه سوم دفتر آیت الله وحید مسجد الهی و غیر الهی مسجدی برای ذکر و مسجدی برای لهو
جلسه سوم دفتر آیت الله وحید مسجد الهی و غیر الهی مسجدی برای ذکر و مسجدی برای لهو متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ امام آن کلمه نعمتی است که در روز قیامت از آن سوال پرسیده می شود و ما باید در این دنیا، خودمان را به امام که تنها راه رسیدن به خداوند است، متصل کنیم. از طرفی شیاطین و طواغیت برای...
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید انحراف از اسماء حسنی شفاعت حضرت زهرا برای مقابله با انحراف
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید انحراف از اسماء حسنی شفاعت حضرت زهرا برای مقابله با انحراف متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال انسان را خلق کرد و به او در حوزه پرستش معبود اختیار داد و از طرفی اسماء حسنی، که اهل بیت هستند را برای هدایت انسان خلق کرد و زمین را با این انوار مقدس اصلاح کرد. اما انسان...
جلسه اول دفتر آیت الله وحید مجرای عبادت الهی از طریق اسماء
جلسه اول دفتر آیت الله وحید مجرای عبادت الهی از طریق اسماء متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 5 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال اسماء حسنایی را خلق کرده که خود را به وسیله آن اسماء توصیف می کند. این اسماء تنها راه عبادت خدای متعال هستند و اگر نبودند عبادت خداوند ممکن نبود. اما پرستیدن اسماء و معانی اسماء شرک و گناه است و این اسماء صرفا...
جلسه چهارم حسینیه آیه الله حق شناس قاعده کلی اصغاء کلام تصحیح میزان وجودی لازمه همراهی امام
جلسه چهارم حسینیه آیه الله حق شناس قاعده کلی اصغاء کلام تصحیح میزان وجودی لازمه همراهی امام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در عالمی که شیاطین انس و جن دام های فراوانی را پهن کردند تا انسان را گمراه کنند و به ضلالت بکشانند، تنها راه فرار و سعادت پیروی از امام و فرامین امام است. انسان باید حرفی را بشنود...
جلسه سوم حسینیه آیه الله حق شناس تبیین مقام رضوان الهی مدار رضاء و سخط خدای متعال
جلسه سوم حسینیه آیه الله حق شناس تبیین مقام رضوان الهی مدار رضاء و سخط خدای متعال متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ بزرگترین درجه بهشت که شامل افراد خاصی می شود، مقام رضای خدای متعال است که در آن مقام، بندگان طعم رضایت خداوند از خودشان را می چشند و طبق آیات و روایات بالاترین مقام در آخرت همین مقام رضاست....
جلسه دوم حسینیه آیه الله حق شناس تنها طریق حقیقی عبادت خدا باز شدن راه پرستش با نقش آفرینی حضرت زهرا
جلسه دوم حسینیه آیه الله حق شناس تنها طریق حقیقی عبادت خدا باز شدن راه پرستش با نقش آفرینی حضرت زهرا متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال همه مخلوقات را برای عبادت خودش خلق کرده است و برای عبادت خودش اسمائی قرار داده که از طریق این اسماء می توان خدا را عبادت کرد. حقیقت این اسماء وجود اقدس حضرات...
جلسه اول حسینیه آیت الله حق شناس نبی اکرم حجاب عظمت خدای متعال عظمت حضرت زهرا نزد پیامبر
جلسه اول حسینیه آیت الله حق شناس نبی اکرم حجاب عظمت خدای متعال عظمت حضرت زهرا نزد پیامبر متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله چنان شأن و منزلتی دارند که بیعت با ایشان بیعت با خداست و زیارت ایشان زیارت خدای متعال است. تمام بهشتیان و موحدین عالم بر سختی های دنیا و...
جلسه سوم حرم مطهر تبیین فتنه های پس از رحلت نبی اکرم در آیات قرآن
جلسه سوم حرم مطهر تبیین فتنه های پس از رحلت نبی اکرم در آیات قرآن متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حرم مطهر مقدس فاطمه معصومه(س) ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال برای جدا شدن صفوف مؤمنین و مشرکین و تفکیک اصحاب بهشت و جهنم از یکدیگر امتحان و فتنه ای را از امت گرفت و به جز عده اندکی، همه گمراه شدند و راه و طرح شیطان را دنبال کردند. اما...
جلسه دوم حرم مطهر مدار رضاء و سخط الهی
جلسه دوم حرم مطهر مدار رضاء و سخط الهی متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حرم مطهر مقدس فاطمه معصومه(س) ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال رضا و سخط خودش را در رضایت و سخط اولیائش قرار داده است و از کسانی که اولیائش از آن ها راضی هستند، راضی است و به کسانی که مورد غضب اولیائش هستند غضب کرده است. از طرفی بالاترین مقام در بهشت که همه مؤمنین و...
جلسه اول حرم مطهر رضوان الهی برترین نعمت اهل بهشت راه رسیدن به مقام رضوان
جلسه اول حرم مطهر رضوان الهی برترین نعمت اهل بهشت راه رسیدن به مقام رضوان متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حرم مطهر مقدس فاطمه معصومه(س) ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در بین تمامی نعمات بهشت، ارزشمند ترین جایگاه متعلق به مقام رضوان است که در آنجا بنده طعم و لذت رضایت خدای متعال از خودش را حس می کند و لذت آن از تمامی لذات بهشتی بالاتر و شیرین تر است. در...
اسکرول به بالا