آرشیو

ایام فاطمیه سال 1440

جلسه چهارم حسینیه آیت الله حق شناس نزول هدایت الهی در عالم با شجره طیبه شجره خبیثه شجره ضلالت
جلسه چهارم حسینیه آیت الله حق شناس نزول هدایت الهی در عالم با شجره طیبه شجره خبیثه شجره ضلالت متن زیر جلسه چهارم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 21 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ خدای متعال نبی اکرم را در لباس بشر در میان ما فرستاد و به ایشان قرآن و نور هدایت را وحی کرد. نوع وحی به نبی اکرم منحصر به...
جلسه سوم حسینیه آیت الله حق شناس معیت کامل تنها راه رسیدن به لقاء الله تاثیر شرک خفی در لقاء الهی
جلسه سوم حسینیه آیت الله حق شناس معیت کامل تنها راه رسیدن به لقاء الله تاثیر شرک خفی در لقاء الهی متن زیر جلسه سوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 20 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ نبی اکرم از طرف خداوند مبعوث شدند تا ما را به سوی خدا هدایت کنند و به لقاء الله برسانند و خداوند هم تمام صفات خودش را...
جلسه دوم حسینیه آیت الله حق شناس دستور خدا به مومنین در معیت امام ساخته شدن مؤمنین در انفاق ها
جلسه دوم حسینیه آیت الله حق شناس دستور خدا به مومنین در معیت امام ساخته شدن مؤمنین در انفاق ها متن زیر جلسه دوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 19 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ دستگاه شیاطین و منافقین برای متوقف کردن برنامه نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقشه طراحی کردند که امکانات را از اطراف حضرت دور کنند و شرایط...
جلسه اول حسینیه آیت الله حق شناس جریان شناسی ذکر و الهاء در سوره جمعه
جلسه اول حسینیه آیت الله حق شناس جریان شناسی ذکر و الهاء در سوره جمعه متن زیر جلسه اول سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 18 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه آیت الله حق شناس ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ خدای متعال بار رسالت و ولایتش را بر دوش نبی اکرم و امیرالمؤمنین قرار داد و یک یوم الجُمُعه ای برای آن ها تدارک دید تا مردم و بندگان با دست خالی شان...
جلسه سوم هیات رزمندگان قم نجات از وادی جهنم با تمسک به اهلبیت و قرآن
جلسه سوم هیات رزمندگان قم نجات از وادی جهنم با تمسک به اهلبیت و قرآن متن زیر جلسه سوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 20 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ در سوره مبارکه اعراف خداوند می فرماید در زمین فساد نکنید و منظور از این فساد را خروج از بندگی الهی گفته اند. باید بدانیم که بر مدار بندگی خداوند قرار گرفتن، قاعده و قانون...
جلسه دوم هیات رزمندگان قم معنای افساد و اصلاح در عالم ارض و نقش حضرت زهرا در اصلاح ارض
جلسه دوم هیات رزمندگان قم معنای افساد و اصلاح در عالم ارض و نقش حضرت زهرا در اصلاح ارض متن زیر جلسه دوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 19 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ در قرآن از وقایعی که بعد از رحلت پیامبراکرم اتفاق افتاد، تعییر به فساد فی الارض شده و آن هم جریان نفاقی است که همراه با سقیفه در جامعه رخ داد....
جلسه اول هیات رزمندگان قم حضرت فاطمه زهرا ظرف نزول قرآن و اهل بیت و راه عبور از آتش
جلسه اول هیات رزمندگان قم حضرت فاطمه زهرا ظرف نزول قرآن و اهل بیت و راه عبور از آتش متن زیر جلسه اول سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 18 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ در سوره مبارکه قدر خدای متعال چند ویژگی از شب قدر را بیان می فرمایند. ابتدا اینکه در این شب قرآن را نازل کردیم و این شب مقدس ظرف نزول قرآن...
جلسه دوم هیات شهر رفسنجان تببین رخداد های پس از رحلت نبی اکرم در بیان قرآن کریم و نقش حضرت زهرا
جلسه دوم هیات شهر رفسنجان تببین رخداد های پس از رحلت نبی اکرم در بیان قرآن کریم و نقش حضرت زهرا متن زیر جلسه دوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 28 دی ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات شهر رفسنجان ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ در خصوص وقایعی که در فاصله رحلت پیامبر تا شهادت فاطمه زهرا رخداد، خوب است انسان به قرآن مراجعه کند تا ظاهر و باطن قضایا و نکات مهمی که...
جلسه چهارم هیات شهر رفسنجان ابتلائات الهی برای اهل بیت و مومنین ثمره صبر بر ابتلائات
جلسه چهارم هیات شهر رفسنجان ابتلائات الهی برای اهل بیت و مومنین ثمره صبر بر ابتلائات متن زیر جلسه چهارم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 30 دی ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات شهر رفسنجان ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ خدای متعال پیوسته همه انسان ها را مورد ابتلاء و امتحان قرار می دهد. در سوره مبارکه فرقان آمده است که هرکس را با یک چیزی آزمایش می کنند تا به تعبیر قرآن با...
جلسه سوم هیات شهر رفسنجان داستان خلقت حضرت خاموش کردن آتش ظلمات با ورود حضرت به آن
جلسه سوم هیات شهر رفسنجان داستان خلقت حضرت خاموش کردن آتش ظلمات با ورود حضرت به آن متن زیر جلسه سوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 29 دی ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات شهر رفسنجان ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ جریان شهادت حضرت فاطمه سلام علیها مثل واقعه عاشورا از اتفاقاتی است که هنوز اسرار آن برای ما فاش نشده و میان آنچه که شنیده ایم و حقیقت مطلب تفاوت وجود دارد. واژه...
جلسه اول هیات شهر رفسنجان فاطمه زهرا راه رسیدن به ادامه وجودی نبی اکرم
جلسه اول هیات شهر رفسنجان فاطمه زهرا راه رسیدن به ادامه وجودی نبی اکرم متن زیر جلسه اول سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 27 دی ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در هیات شهر رفسنجان ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ یک عنوانی که خدای متعال در قرآن برای حضرت زهرا در نظر گرفته، لیله القدر است. در این شب مقدس تمام حقایق عالم که همان قرآن است همراه با ملائکه نازل شده اند. در یکی از...
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید تعابیر قرآن در توضیح واقعه سقیفه و نقش حضرت زهرا در مقابل ظلمت آن
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید تعابیر قرآن در توضیح واقعه سقیفه و نقش حضرت زهرا در مقابل ظلمت آن متن زیر جلسه دوم سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 17 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ در قرآن کریم برای اتفاقاتی که بعد از رحلت نبی اکرم رخ داد، تعابیر گوناگونی آورده شده است. در یکی از آیات این واقعه...
جلسه اول دفتر آیت الله وحید مراحل سیر انسان با قرآن حضرت زهرا لیلۀ القدر نبی اکرم در هدایت امت
جلسه اول دفتر آیت الله وحید مراحل سیر انسان با قرآن حضرت زهرا لیلۀ القدر نبی اکرم در هدایت امت متن زیر جلسه اول سخنرانی آیت الله میرباقری به تاریخ 16 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان می دارند؛ شب قدر در هر سال یکی بیشتر نیست اما هربار در عالم تکرار می شود، پس این تنزل به طور مستمر در شب های...
جلسه سوم حرم مطهر حضرت معصومه نجات و رشد در همراهی امام درگیری حضرت زهرا با موانع رشد امت
جلسه سوم حرم مطهر حضرت معصومه نجات و رشد در همراهی امام درگیری حضرت زهرا با موانع رشد امت متن زیر سخنان جلسه سوم آیت الله میرباقری به تاریخ 20 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در سوره مبارکه فتح خدای متعال یکی موارد همراهی با نبی اکرم را بیان می کند. آیات ناظر به صلح حدیبیه است که در آن زمان پیامبر با گروهی از مسلمانان بدون سلاح...
جلسه دوم حرم مطهر حضرت معصومه ایستادگی حضرت زهرا بر باز نگه داشتن مسیر لقاء الهی
جلسه دوم حرم مطهر حضرت معصومه ایستادگی حضرت زهرا بر باز نگه داشتن مسیر لقاء الهی متن زیر سخنان جلسه دوم آیت الله میرباقری به تاریخ 19 بهمن ماه سال 97 است، که به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در آیات پایانی سوره مبارکه توبه، خدای متعال خطاب به اهل ایمان دستور میدهد مراقب باشید از صادقین که همان رسول خدا و ائمه هستند، فاصله نگیرید و پیوسته در معیت آن ها باشید. انسان تا...
اسکرول به بالا