آرشیو

ایام فاطمیه سال 1438

جلسه پنجم حسینیه امام حسن حجب نورانی و ظلمانی در عالم و عبور از حجاب ها وظیفه مومنین با شفاعت فاطمه زهرا
جلسه پنجم حسینیه امام حسن حجب نورانی و ظلمانی در عالم و عبور از حجاب ها وظیفه مومنین با شفاعت فاطمه زهرا متن زیر جلسه پنجم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 23 بهمن ماه 95 است که در حسینیه امام حسن علیه السلام ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، بين ما و خداي متعال يك حجاب هايي است که بايد برداشته شود و فرصت برداشتن اين حجاب ها هم همين فرصت كوتاه دنيا است والا اگر كسي در دنيا نتواند اين حجاب ها را بردارد، در آخرت...
جلسه چهارم حسینیه امام حسن سبیل الله دلیل سوال در قیامت و محور سوال در قیامت نقش فاطمه زهرا در خاموش کردن جهنم
جلسه چهارم حسینیه امام حسن سبیل الله دلیل سوال در قیامت و محور سوال در قیامت نقش فاطمه زهرا در خاموش کردن جهنم متن زیر جلسه چهارم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 22 بهمن ماه 95 است که در حسینیه امام حسن علیه السلام ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، یکی از عبادات فراگیر، شكرگزاري نسبت به نعمت هاي خداي متعال است که داراي اركان و آفاتي است. رکن اول توجه به نعمت های فراوان خدای متعال است که آفت آن غفلت است. رکن دوم منتهی ندانستن...
جلسه سوم حسینیه امام حسن کفران نعمت در سقیفه ضرورت وجود صراط الهی برای تحقق شکر و کفران
جلسه سوم حسینیه امام حسن کفران نعمت در سقیفه ضرورت وجود صراط الهی برای تحقق شکر و کفران متن زیر جلسه سوم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 بهمن ماه 95 است که در حسینیه امام حسن علیه السلام ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، يكي از عباداتي كه شامل همه عبادات ديگر مي شود شکر نعمت های خدای متعال است. این شکر ارکانی دارد از جمله توجه به نعمت الهی، منتسب نکردن نعمت به خود و به اسباب و نسبت دادن همه نعمات به خداوند، قدم...
جلسه دوم حسینیه امام حسن چهار قدم اصلی در وادی شکر کفران نعمت امیرالمومنین در سقیفه و تبدیل نعمت به کفر
جلسه دوم حسینیه امام حسن چهار قدم اصلی در وادی شکر کفران نعمت امیرالمومنین در سقیفه و تبدیل نعمت به کفر متن زیر جلسه دوم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 بهمن ماه 95 است که در حسینیه امام حسن علیه السلام ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، خدای متعال نعمت های زیادی را اعم از نعمت های ظاهری و باطنی به ما داده است، نعمت هایی که به قدری فراوان است که حتی امکان شمارش آن هم برای ما وجود ندارد. برای شکرگزاری خداوند قدم اول...
جلسه اول حسینیه امام حسن حدیث عقل و جهل و درگیری بین آنها فاطمه زهرا عامل پیروزی پیامبر اکرم در این درگیری
جلسه اول حسینیه امام حسن حدیث عقل و جهل و درگیری بین آنها فاطمه زهرا عامل پیروزی پیامبر اکرم در این درگیری متن زیر جلسه اول سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 بهمن ماه 95 است که در حسینیه امام حسن علیه السلام ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، حدیث گران بهایی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله که معروف به حدیث عقل و جهل است نقل شده که در این حدیث نحوه آفرینش هر یک از عقل و جهل، سپس اطاعت عقل از فرمان...
جلسه سوم دفتر آیت الله وحید حقیقت حجب نور و ظلمت شفاعت فاطمه زهرا تنها راه عبور از حجاب ها
جلسه سوم دفتر آیت الله وحید حقیقت حجب نور و ظلمت شفاعت فاطمه زهرا تنها راه عبور از حجاب ها متن زیر جلسه سوم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 13 اسفند ماه 95 است که در دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی مد ظله ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، انسان در سير خودش به سوي خداي متعال نه فقط از حجب ظلماني بلكه از حجب نوراني هم بايد بگذرد. معنای ابتدایی حجب ظلمانی گناهان ما هستند اما اگر عمیق تر بشویم می فهمیم که حجب ظلمانی...
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید تقوا مهمترین شأن معصومین نقش و جایگاه فاطمه زهرا در آشکار کردن ولایت
جلسه دوم دفتر آیت الله وحید تقوا مهمترین شأن معصومین نقش و جایگاه فاطمه زهرا در آشکار کردن ولایت متن زیر جلسه دوم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 12 اسفند ماه 95 است که در دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی مد ظله ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، معصومين شئوني دارند ولي مهم ترين شأن آن ها شأن بندگي است. شأن دیگر آن ها این است که فرقی بین آن ها و خدا نیست جز اینکه خدا خالق است و آن ها بنده. بنابراین تنها راه...
جلسه اول دفتر آیت الله وحید بلای حضرت فاطمه زهرا معبری به سوی توحید و رسیدن به طهارت
جلسه اول دفتر آیت الله وحید بلای حضرت فاطمه زهرا معبری به سوی توحید و رسیدن به طهارت متن زیر جلسه اول سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 اسفندماه 95 است که در دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی دام ظله ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند، خداي متعال همه عالم را براي معصوم آفريده و بنابراين حق معصوم اين است كه با همه كائنات عبادت كند. اما اين حق سلب شد و وقتي اين حق سلب شد، همه چيز از مدار خودش خارج شد. بنابراين بعد...
جلسه سوم حسینیه حق شناس ظاهر و باطن حجب نورانی و ظلمانی شفاعت فاطمه زهرا در نجات از حجب ظلمانی و عبور از حجب نور
جلسه سوم حسینیه حق شناس ظاهر و باطن حجب نورانی و ظلمانی شفاعت فاطمه زهرا در نجات از حجب ظلمانی و عبور از حجب نور متن زیر جلسه سوم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 13 اسفندماه 95 است که در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس برگزار شده است. ایشان در این جلسه بیان می دارند، بین ما و خدای متعال حجاب هایی است که باید برطرف شود و ثمره کنار زدن این حجاب ها نظر به وجه الله است. البته منظور از نظر به وجه الله واقع شدن...
جلسه دوم حسینیه حق شناس عهد فاطمه زهرا برای هدایت مردم حقیقت حمد در خطبه فدکیه و زیبایی صنع خداوند
جلسه دوم حسینیه حق شناس عهد فاطمه زهرا برای هدایت مردم حقیقت حمد در خطبه فدکیه و زیبایی صنع خداوند متن زیر جلسه دوم سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 12 اسفندماه 95 است که در حسینیه مرحوم حق شناس برگزار شده است. ایشان در این جلسه بیان می دارند، درگیری که در سقیفه اتفاق افتاد یک درگیری کوچک در مقیاس شهر مدینه و سال دهم هجری نیست، بلکه یک درگیری عظیم بین نور و ظلمت است. ابلیس با تمام توان آمده تا توحید و دین را از میان بردارد...
جلسه اول حسینیه حق شناس تبیین حجاب ولایت در قرآن تلاش حضرت زهرا برای بازگرداندن نعمت به مردم
جلسه اول حسینیه حق شناس تبیین حجاب ولایت در قرآن تلاش حضرت زهرا برای بازگرداندن نعمت به مردم متن زیر جلسه اول سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 اسفندماه 95 است که در حسینیه مرحوم حق شناس برگزار شده است. ایشان در این جلسه بیان می دارند، در آیات مختلف قرآن و به بیان های مختلف به جریان سقیفه اشاره شده است، مثل این آیه که نعمت را تبدیل به کفر کردند. در حقیقت بنا بود مردم بعد از رسول الله به ولایت امیرالمومنین روی آورند تا با پذیرش...
اسکرول به بالا