آرشیو

ایام فاطمیه سال 1436

جلسه اول فاطمیه دفتر آیت الله وحید انتظار فرج در پرتو عدل و حیات ظهور و تجل ی نور حضرت زهرا س
جلسه اول فاطمیه دفتر آیت الله وحید انتظار فرج در پرتو عدل و حیات ظهور و تجل ی نور حضرت زهرا س متن زیر چکیده سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب اول مراسم دفتر آیت الله وحید در ایام فاطمه دوم سال 93 می باشد (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این بحث به مسئله انتظار فرج پرداخته و به آثار ظهور اشاره می کنند. اولین نکته ایشان اثر عدالت و شئون آن است. در گام بعدی ایشان جریان ظهور و زنده شدن عالم و حقیقت حیات را توضیح...
جلسه چهارم فاطمیه هیات قم شکر بعد از ذکر باب دوم بندگی شئون شکر الهی و بیان نعیم حقیقی در قرآن
جلسه چهارم فاطمیه هیات قم شکر بعد از ذکر باب دوم بندگی شئون شکر الهی و بیان نعیم حقیقی در قرآن متن زیر سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب چهارم مراسمی در هیات منزل آقای محمدزاده می باشد که در ایام فاطمه دوم سال 93 برگزار شده است (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این جلسه در ادامه توضیح ذکر و شکر به معنای شکر می پردازند و بیان می کنند که برای رسیدن به حمد و شکر باید ابتدا نعمات را ببینیم و به خودمان و اسباب نسبت...
جلسه سوم فاطمیه هیات قم قرآن و ذکر کثیر رابطه تسبیح و ذکر و شئون تسبیحات حضرت زهرا س و آثار آن
جلسه سوم فاطمیه هیات قم قرآن و ذکر کثیر رابطه تسبیح و ذکر و شئون تسبیحات حضرت زهرا س و آثار آن متن زیر سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب سوم مراسمی در هیات منزل آقای محمدزاده می باشد که در ایام فاطمه دوم سال 93 برگزار شده است (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این جلسه در ادامه بحث ذکر کثیر بیان می کنند که برای ذکر کثیر مصادیقی ذکر شده که یکی از آنها قرآن است. ایشان در ادامه با بیان شئونی از قرآن و اینکه چه...
جلسه دوم فاطمیه هیات قم کثرت و دوام ذکر و ثمرات آن اطمینان قلب خوف و امید به خدا و صلوات خدا
جلسه دوم فاطمیه هیات قم کثرت و دوام ذکر و ثمرات آن اطمینان قلب خوف و امید به خدا و صلوات خدا متن زیر سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب دوم مراسمی در هیات منزل آقای محمدزاده می باشد که در ایام فاطمه دوم سال 93 برگزار شده است (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این جلسه با اشاره به توصیه هایی که در مورد ذکر شده است توضیح می دهند از جمله دستورات خداوند به ما در باب ذکر داشتن ذکر مداوم و کثیر است. در این باب...
جلسه اول فاطمیه هیات قم ذکر و دوری غفلت محقق مقام عندالرب شدن بررسی تسبیح و تقرب در وادی ذکر
جلسه اول فاطمیه هیات قم ذکر و دوری غفلت محقق مقام عندالرب شدن بررسی تسبیح و تقرب در وادی ذکر متن زیر چکیده تفصیلی سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب اول مراسمی در هیات منزل آقای محمدزاده می باشد که در ایام فاطمه دوم سال 93 برگزار شده است (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این جلسه به بحث ذکر و یاد خدا می پردازند و با توجه به آیات سوره مبارکه اعراف به آثار این ذکر از عندالرب شدن و دروی از استکبار و تسبیح و سجده و...
جلسه چهارم فاطمیه دفتر آیت الله وحید جریان درگیری حق و باطل و عقل و جهل و فاتح بودن حضرت زهرا
جلسه چهارم فاطمیه دفتر آیت الله وحید جریان درگیری حق و باطل و عقل و جهل و فاتح بودن حضرت زهرا متن زیر چکیده تفصیلی سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب چهارم مراسم دفتر آیت الله وحید در ایام فاطمه دوم سال 93 می باشد (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این جلسه با تبیین معنای عقل و جهل با استفاده از روایات، در درگیری میان عقل و جهل فاتح مطلق را عقل و جبهه حق دانستند و در ادامه دو جبهه نفاق و کفر را از جبهه های...
جلسه سوم فاطمیه دوم دفتر آیت الله وحید نعمت ولایت و بررسی حقیقت کفر و شکر بر اساس نعمت ولایت
جلسه سوم فاطمیه دوم دفتر آیت الله وحید نعمت ولایت و بررسی حقیقت کفر و شکر بر اساس نعمت ولایت متن زیر چکیده تفصیلی سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب سوم مراسم دفتر آیت الله وحید در ایام فاطمه دوم سال 93 می باشد (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در باب شکر و کفر نعمت ولایت صحبت کرده اند. ایشان در جلسه ضمن تبیین مراتب شکر به بیان ویژگی های شاکر حقیقی و پاداش او پرداختند و اظهار داشتند که ثمره شکر نعمت ولایت این است که انسان جزء...
جلسه دوم فاطمیه دفتر آیت الله وحید مسیر هدایت الهی با قرآن و ائمه ع و وسایل شفاعت پیامبر ص
جلسه دوم فاطمیه دفتر آیت الله وحید مسیر هدایت الهی با قرآن و ائمه ع و وسایل شفاعت پیامبر ص متن زیر چکیده سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب دوم مراسم دفتر آیت الله وحید در ایام فاطمه دوم سال 93 می باشد (ایام ابتدایی سال 94) ایشان در این بحث به دو وسیله که برای هدایت الهی خداوند متعال بدست رسول اکرم ص سپرده است اشاره کرده و قرآن و اهل بیت را ایندو وسیله معرفی می کنند و در انتها ارتباط هردو حقیقت را با وجود مقدس...
جلسه چهارم فاطمیه دانشگاه امام صادق راه حصول به امنیت و رهایی از خوف ها
جلسه چهارم فاطمیه دانشگاه امام صادق راه حصول به امنیت و رهایی از خوف ها متن زیر چکیده سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب چهارم مراسم دانشگاه امام صادق علیه السلام در ایام فاطمه اول سال 93 می باشد. ایشان در این بحث در ادامه مباحث جلسه قبل در باب امنیت اشاره می کنند که این جریان امنیت به مسئله درگیری جریان حق و باطل ارتباط داشته و در انتها نقش حضرت زهرا(س) را در این درگیری اشاره می کنند. مقدمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن...
جلسه سوم فاطمیه دانشگاه امام صادق وادی توحید وادی ایمنی و عزت
جلسه سوم فاطمیه دانشگاه امام صادق وادی توحید وادی ایمنی و عزت متن زیر چکیده سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب سوم مراسم دانشگاه امام صادق علیه السلام در ایام فاطمه اول سال 93 می باشد. ایشان در این بحث در ادامه مباحث جلسه قبل در باب امنیت اشاره می کنند که قرار گرفتن در محیط توحید امنیت زاست و نیز قرارگرفتن در کنار آنهایی که اولیاء جریان توحید هستند و این مطلب را تشریح می کنند. ایشان در ادامه به اقامه امنیت در جامعه پرداخته و عوامل آنرا...
جلسه اول فاطمیه دانشگاه امام صادق بررسی ریشه های خوف و اضطراب در انسان شرک و تعلق به اله متعدد
جلسه اول فاطمیه دانشگاه امام صادق بررسی ریشه های خوف و اضطراب در انسان شرک و تعلق به اله متعدد متن زیر چکیده سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب اول مراسم دانشگاه امام صادق علیه السلام در ایام فاطمه اول سال 93 می باشد. ایشان در این بحث درصدد هستند که مسئله امنیت روانی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند و مبانی آن را از جهت توحیدی بررسی نمایند. ایشان در این جلسه مسئله شرک را عامل خوف و نا امنی انسان معرفی کرده و بیان می کنند...
جلسه سوم فاطمیه دفتر آیت الله وحید حجب نورانی و ظلمانی و توضیح مقام نورانیت فاطمه زهرا س
جلسه سوم فاطمیه دفتر آیت الله وحید حجب نورانی و ظلمانی و توضیح مقام نورانیت فاطمه زهرا س متن زیر چکیده ای سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب سوم مراسم دفتر آیت الله وحید خراسانی در ایام فاطمه اول سال 93 می باشد. ایشان در این بحث با اشاره به حجب نورانی و ظلمانی به تبیین این دو عالم پرداخته و سیر انسان را در عبور از حجب ظلمانی و شرک و رسیدن به وادی نور و توحید بیان می کنند و سیر ما در مقامات نورانی را هم...
جلسه دوم فاطمیه دفتر آیت الله وحید نعمت ولایت در قرآن
جلسه دوم فاطمیه دفتر آیت الله وحید نعمت ولایت در قرآن متن زیر چکیده ای سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب دوم مراسم دفتر آیت الله وحید خراسانی در ایام فاطمه اول سال 93 می باشد. ایشان در این بحث آیاتی از قرآن مجید را توضیح داده اند که به حوادث بزرگ مانند بعثت انبیاء و هدایتی که توسط آن ها در عالم صورت گرفته و نقطه مقابلش تلاشی که دشمنان انبیاء الهی انجام داده اند اشاره دارد. که این اشارات در قرآن بسیار کوتاه ولی بسیار عمیق و...
جلسه اول فاطمیه دفتر آیت الله وحید موت و حیات و تبیین آن در وادی حیات طیبه
جلسه اول فاطمیه دفتر آیت الله وحید موت و حیات و تبیین آن در وادی حیات طیبه متن زیر چکیده ای سخنرانی جناب آیت الله میرباقری در شب اول مراسم دفتر آیت الله وحید خراسانی در ایام فاطمه اول سال 93 می باشد. ایشان در این بحث با اشاره به بحث موت و حیات و افق نگاه معرفت دینی به این دو پدیده با توجه به روایات به این مسئله پرداخته اند که ورود به وادی توحید و ولایت محقق نور و حیات و آب حقیقی زندگی انسان است و...
اسکرول به بالا