آرشیو

مناسبت های دینی

شب اول حرم مطهر تفسیر آیات سوره دخان بر سیدالشهداء گریه عالم بر حضرت و آثار آن گریه
  شب اول حرم مطهر تفسیر آیات سوره دخان بر سیدالشهداء گریه عالم بر حضرت و آثار آن گریه متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ بحث درباره آیات تأویل شده به واقعه عاشورا و سیدالشهداست. خدای متعال در قرآن یک اقوامی را سرزنش کرده و در باب آنها اینطوری فرموده که نه به اینها مهلت داده شد و نه آن وقتی...
شب اول هيات ثارالله تبیین معنای اسلام در آیات قرآن ذیل فلسفه قیام سیدالشهداء علیه السلام
شب اول هيات ثارالله تبیین معنای اسلام در آیات قرآن ذیل فلسفه قیام سیدالشهداء علیه السلام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در مدرسه مبارکه فیضیه و در هیئت ثارالله ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در این جلسه به بررسی دو بیان از سیدالشهداء پیرامون درگیری دین حق و باطل می پردازیم که طبق نقل اول که نقل معروفی می باشد، اسلام با آمدن یزید و بیعت سیدالشهداء با او از بین می رود لذا حضرت...
جلسه اول حسينيه حضرت زهرا سلوک محرم ذیل دستورات امام رضا علیه السلام
جلسه اول حسينيه حضرت زهرا سلوک محرم ذیل دستورات امام رضا علیه السلام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ ماه محرم فرصت بزرگی برای تهذیب نفس انسان به کمک بکاء بر سیدالشهداست. اگر انسان بتواند از این فرصت استفاده کند و غم و شادی هایش را با غم و شادی های ائمه سلام الله علیهم گره بزند، در آخرت هم در معیت امام...
شب دوم حرم مطهر مهلت الهی به کفار و تفکیک صف کفار از مؤمنین در ماجرای عاشورا
شب دوم حرم مطهر مهلت الهی به کفار و تفکیک صف کفار از مؤمنین در ماجرای عاشورا متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ حضرت سید الشهداء در شب عاشورا آیه ای از قرآن کریم را تلاوت کردند که مضمونش دلیل امهال خدا بر کفار بود. در مواقع مختلف خدای متعال به منافقین و کفار مهلت داده اند تا کار خودشان را...
شب دوم هيات ثارالله تسلیم در برابر خدای متعال و انذار از طاغوت جوهره دعوت تمامی انبیاء
شب دوم هيات ثارالله تسلیم در برابر خدای متعال و انذار از طاغوت جوهره دعوت تمامی انبیاء متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در مدرسه مبارکه فیضیه و در هیئت ثارالله ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ حقیقت و جوهره دین تمامی انبیاء یک چیز است که آن تسلیم وجه می باشد و دین تمامی انبیاء اسلام است. راه رسیدن امت ها به دین، تسلیم وجه و طاعت در برابر پیامبران خود تسلیم باشند و این...
جلسه دوم حسينيه حضرت زهرا طرح هدایت خدای متعال در دوران غیبت
جلسه دوم حسينيه حضرت زهرا طرح هدایت خدای متعال در دوران غیبت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ طرح هدایت امت در دست امام حَیّ است و ایشان به واسطه این طرح ما را راهبری می کنند اما کسی جز ایشان از این طرح اطلاعی ندارد چرا که باید امتحان و ابتلاء در امت شکل بگیرد تا مردم به واسطه این امتحانات و...
شب سوم حرم مطهر آگاهی سیدالشهداء علیه السلام از غیب و برنامه الهی راه باقی ماندن امکانات
شب سوم حرم مطهر آگاهی سیدالشهداء علیه السلام از غیب و برنامه الهی راه باقی ماندن امکانات متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ اینهایی که از وادی ایمان به وادی کفر رفتند گمان نکنند که این فرصتی که به آنها می دهیم خیر آنهاست، ما فرصت می دهیم تا آنچه در باطن دارند آشکار کنند. وقتی عاشورا به پا می شود،...
جلسه سوم حسينيه حضرت زهرا امام آگاه به غیب عالم و موانع همراهی با ایشان در دوران غیبت
جلسه سوم حسينيه حضرت زهرا امام آگاه به غیب عالم و موانع همراهی با ایشان در دوران غیبت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ تمامی ائمه با طرح و برنامه ای که خدای متعال مشخص کرده بود امت را هدایت می کردند و برنامه را به پیش می بردند. در دوران غیبت ابتلائات و امتحانات بر اساس سنت تمییز و تمحیص و تراکم...
شب سوم هيات ثارالله تطبیق داستان حضرت موسی و فرعون بر حضرت سیدالشهداء و یزید
شب سوم هيات ثارالله تطبیق داستان حضرت موسی و فرعون بر حضرت سیدالشهداء و یزید متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در مدرسه مبارکه فیضیه و در هیئت ثارالله ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ دین سازی و تحریف دین محل نزاع بین سیدالشهداء و بنی امیه بود که حضرت برای حفظ دین الهی پا به میدان گذاشتند. امام حسین در صبح روز عاشورا سخنانی ایراد فرمودند که در آن با دشمنان اتمام حجت و عدم...
شب چهارم حرم مطهر معنای آماده سازی برای همراهی امام
شب چهارم حرم مطهر معنای آماده سازی برای همراهی امام متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ جامعه باید قبل از اقدام به جهاد، مقدماتش را فراهم کند. اگر کسی هنگام فراهم کردن این مقدمات عجله کند کارش به جایی می رسد که زمان جهاد دنبال فرصت برای ایجاد مقدمات می گردد. در تاریخ هم این امر وجود داشته و زمانی که...
شب چهارم هيات ثارالله رجم سیدالشهداء برای ازبین بردن دعوت حضرت پیروزی حضرت در این درگیری و تطهیر عالم
شب چهارم هيات ثارالله رجم سیدالشهداء برای ازبین بردن دعوت حضرت پیروزی حضرت در این درگیری و تطهیر عالم متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 12 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در مدرسه مبارکه فیضیه و در هیئت ثارالله ایراد فرمودند. ایشان پس از اشاره به اینکه سیدالشهداء در صبح روز عاشورا دو خطبه ایراد و در آن با بنی امیه احتجاج کردند، فرمودند: حضرت در این خطبه دو استعاذه به خداوند متعال داشتند که این دو، همان دو استعاذه ای است که حضرت...
جلسه ششم حسینیه حضرت زهرا سلام الله عليها ویژگی های مؤمنین در عصر غیبت
جلسه ششم حسینیه حضرت زهرا سلام الله عليها ویژگی های مؤمنین در عصر غیبت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 24 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ مؤمنین دوران غیبت، اعمالشان از مردم دوران گذشته برتر و افضل است؛ چرا که امامشان را ندیدند ولی ایشان را به امامت خود قبول کردند و پشت سر ایشان راه می روند و در طرح حضرت به پیش می روند. آن ها خود...
شب ششم حرم مطهر مقاتله امام زمان با مشرکین برای گرفتن انتقام اخراج سیدالشهداء از مدینه ذیل آیاتی از سوره مبارکه حج
شب ششم حرم مطهر مقاتله امام زمان با مشرکین برای گرفتن انتقام اخراج سیدالشهداء از مدینه ذیل آیاتی از سوره مبارکه حج متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 23 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال به کسانی که از دیارشان به غیر حق اخراج شده اند اجازه دفاع و وعده پیروزی می دهد چون تنها دلیل اخراج این ها این بوده که دم از خدا پرستی...
جلسه پنجم حسينيه حضرت زهرا معانی غیبت امام عصر و راه ارتباط گیری با امام در عصر غیبت
جلسه پنجم حسينيه حضرت زهرا معانی غیبت امام عصر و راه ارتباط گیری با امام در عصر غیبت متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 23 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ از مفهوم غیبت بر اساس آیات و روایات این طور برداشت نمی شود که راه ارتباطی ما با امام زمانمان بسته است، بلکه ایشان مانند خورشید پشت ابر ما را از هدایت و امامتشان بی نصیب نمی گذارند و...
جلسه چهارم حسينيه حضرت زهرا علت ابتلائات مؤمنین قبل از دوران ظهور تمایل به کفار از علل گرفتار شدن به بلاء
جلسه چهارم حسينيه حضرت زهرا علت ابتلائات مؤمنین قبل از دوران ظهور تمایل به کفار از علل گرفتار شدن به بلاء متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 22 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ قبل از دوران ظهور مؤمنین بر اساس سنت تمحیص و تمییز و تخلیص دچار امتحانات و ابتلائات فراوانی می شوند و این اتفاقات از علائم وقوع ظهور است که بر اثر آن صف مؤمنین از مشرکین...
اسکرول به بالا