آرشیو

مباحث کلیات اندیشه اسلامی

جلسه اول سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی بررسی شاخصه های مباحث اعتقادی مقدمه ورود به معارف
جلسه اول سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی بررسی شاخصه های مباحث اعتقادی مقدمه ورود به معارف متن زیر جلسه اول از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 13 بهمن ماه سال 87 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه که بررسی شاخصه های طرح مباحث اعتقادی را نموده اند اشاره می کنند که چهار شاخصه را باید مدنظر داشت. اول این که اعتقادات باید دارای نظام و انسجام باشد....
جلسه دوم سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی بررسی توحید و ولایت و نسبت سنجی آنها
جلسه دوم سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی بررسی توحید و ولایت و نسبت سنجی آنها متن زیر جلسه دوم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 20 بهمن ماه سال 87 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث کلیات اشاره می کنند توحید اساسی ترین و محوری ترین آموزه دین است که در واقع تنها خواسته خداوند از ماست. ایشان به تبیین و توضیح مفهوم و...
جلسه سوم سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی توحید و ولایت معصومین و تبیین خلیفه الله در عالم
جلسه سوم سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی توحید و ولایت معصومین و تبیین خلیفه الله در عالم متن زیر جلسه سوم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 20 بهمن ماه سال 87 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث کلیات اشاره می کنند، بحث های مقدماتی جلسات قبل را توضیح و تبیین بیشتری می کنند. در جلسه قبل به مساله توحید پرداختند و ارتباط نزدیک...
جلسه هفتم آموزش کلیات اندیشه اسلامی تلازم ایمان قلبی و امر ولایت با اطاعت و شریعت و اعمال جوارحی
جلسه هفتم آموزش کلیات اندیشه اسلامی تلازم ایمان قلبی و امر ولایت با اطاعت و شریعت و اعمال جوارحی متن زیر جلسه هفتم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 16 فروردین ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث کلیات معارف اسلامی با تشریح ابعاد ظاهری و باطنی دین بیان کردند که در نحوه دینداری دو انحراف خطرناک ممکن است پیش آید که باید...
جلسه پنجم آموزش کلیات اندیشه اسلامی جریان نور و ظلمت در آیات و روایات
جلسه پنجم آموزش کلیات اندیشه اسلامی جریان نور و ظلمت در آیات و روایات متن زیر جلسه پنجم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 11 اسفندماه سال 87 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث کلیات معارف، به توضیح و تبیین جریان نور و ظلمت و معرفی مصادیق آنها بر آساس آیات قران و روایات پرداختند. در ابتدا بر اساس آیه 256 سوره بقره بیان کردند...
جلسه چهارم آموزش کلیات اندیشه اسلامی ولایت امام معصوم توحید در الوهیت سبب خروج از ظلمات به نور
جلسه چهارم آموزش کلیات اندیشه اسلامی ولایت امام معصوم توحید در الوهیت سبب خروج از ظلمات به نور متن زیر جلسه چهارم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 4 اسفندماه سال 87 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث کلیات اشاره می کننددر این جلسه حجت الاسلام میرباقری بحث ولایت معصومین ع را در دو عنوان مطرح کردند. در عنوان اول با محور قرار دادن آیه...
جلسه ششم آموزش کلیات اندیشه اسلامی حقیقت صلوات و جایگاه آن در مسیر کمال
جلسه ششم آموزش کلیات اندیشه اسلامی حقیقت صلوات و جایگاه آن در مسیر کمال متن زیر جلسه ششم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 18 اسفندماه سال 87 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث کلیات معارف با استناد به آیات و روایات متعدد نکات بسیار مهمی در باره صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام بیان کردند. صلوات در حقیقت ایمان، اقرار و...
جلسه هشتم آموزش کلیات اندیشه اسلامی گسترش عبادت در همه عرصه های اجتماع با ولایت امام معصوم
جلسه هشتم آموزش کلیات اندیشه اسلامی گسترش عبادت در همه عرصه های اجتماع با ولایت امام معصوم متن زیر جلسه هشتم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 21 فروردین ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه به بیان چند نکته بسیار مهم در باب رابطه ولایت و جامعه پرداختند. نکته اول این است که امام و ولی خدا به خاطر عبودیت و عبادت خاص خود به...
جلسه دهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی بررسی جایگاه امامت و انحصار آن و مقایسه با انبیاء الهی انحصار الوهیت خداوند
جلسه دهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی بررسی جایگاه امامت و انحصار آن و مقایسه با انبیاء الهی انحصار الوهیت خداوند متن زیر جلسه دهم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه مباحث توحیدی و ولایی مطرح شده به سوالات حضار پاسخ داده اند. بیشتر سوالات در ارتباط با مباحث جریان الوهیت خداوند در انسان و جامعه...
جلسه نهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی ولایت حق طریق تخلق به صفات حمیده و دوری از رذائل
جلسه نهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی ولایت حق طریق تخلق به صفات حمیده و دوری از رذائل متن زیر جلسه نهم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 30 فروردین ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه مباحث مربوط به توحید و ولایت بر اساس دو حدیث نورانی به بیان یکی دیگر از آثار و کارکردهای بحث توحید و ولایت پرداخته اند که بحث اصلاح...
جلسه چهاردهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی حقیقت حیات و روح در ارتباط با کلمه نور و سیر انسان در عوالم نور
جلسه چهاردهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی حقیقت حیات و روح در ارتباط با کلمه نور و سیر انسان در عوالم نور متن زیر جلسه چهاردهم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 10 خردادماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث آثار ولایت از نور و حیات به تبیین دقیق این دو مفهوم پرداختند و اشاره می کنند که نور و حیات مخلوق خداوند هستند...
جلسه دوازدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی ولایت و شئون مختلف نور و حیات آثار ولایت الهیه
جلسه دوازدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی ولایت و شئون مختلف نور و حیات آثار ولایت الهیه متن زیر جلسه دوازدهم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسهایشان در این بحث ابتدا به بیان خلاصه و چکیده مطالب پیش گفته پرداخته است. وی بیان می کند دین حقیقتی است دارای ظاهر و باطن. ظاهر دین احکام عملی و اخلاق...
جلسه یازدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی جامعه پردازی ولایی تنها راه تشدید و توسعه عبودیت
جلسه یازدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی جامعه پردازی ولایی تنها راه تشدید و توسعه عبودیت متن زیر جلسه یازدهم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه مباحث مربوط به ولایت و جوانب آن به بحث جامعه پردازی ولایی پرداختند. ایشان در ابتدا توضیح دادند که انگیزه انسان ها از اجتماع و تشکیل جامعه امور متفاوتی است....
جلسه سیزدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی محوریت تبیین حقیقت و شئون ولایت در قرآن
جلسه سیزدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی محوریت تبیین حقیقت و شئون ولایت در قرآن متن زیر جلسه سیزدهم از سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 3 خردادماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه به دو نکته در باب مباحث ولایت در قرآن کریم اشاره کردند که بر اساس آنها تبیین ولایت و شئون آن محور تمام مباحث و آیات قرآن است. نکته اول این است که مباحث...
جلسه هجدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی سیر با بلای عاشورا و تبیین مقامات سیر با مصیبت عاشورایی
جلسه هجدهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی سیر با بلای عاشورا و تبیین مقامات سیر با مصیبت عاشورایی متن زیر جلسه چهارم از سری دوم سلسله جلسات آموزش کلیات اعتقادات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه است که به تاریخ 10 آبان ماه سال 88 برگزار شده است. جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در این جلسه در ادامه بحث حقیقت اخلاق حسنه اشاره کردند که باطن همه صفات حمیده تولّی به ولایت معصومین علیهم السلام است و باطن صفات رذیله نیز نزدیکی به اولیای...
اسکرول به بالا