آرشیو

مباحث حوزوی

بررسي رويکرد فقه نظام سازی در فقه حکومتي
بررسي رويکرد فقه نظام سازی در فقه حکومتي پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر كرد: سومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ یازدهم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد. بحث در تعاریف و رویکردهای فقه حکومتی بود. سعی شد از نظرات ابتدایی تر در تعریف فقه حکومتی...
بررسي رويکردهای مختلف در تعريف فقه حکومتي
بررسي رويکردهای مختلف در تعريف فقه حکومتي پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر کرد: دومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ چهارم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. حجت الاسلام والمسلمين سيد محمّد مهدي ميرباقري در اين جلسه، ابتدا به تعريف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداختند و سپس، بخشي از تعاريف و رويکردهای رايج نسبت به فقه حکومتي را تقرير و...
تحليل ویژگی های فقه نظامات
تحليل ویژگی های فقه نظامات به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، پنجمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ بیست و پنجم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.مقدمهبحث در اين بود که از کلمات و بیانات بزرگان چه تعاریفی برای فقه حکومتی به دست می آيد. تا...
روند علمی و طرح کار تولید علم مبانی فقه حکومتی
روند علمی و طرح کار تولید علم مبانی فقه حکومتی پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر کرد : گزارش روبرو حاصل اولین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی است که چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ ششم دیماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. گزارش علمی این جلسه توسط پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی تنظیم گردیده است که تقدیم خوانندگان محترم می گردد. لازم به ذکر است این...
فقه حکومتی به دنبال سرپرستي جامعه به مثابه ی یک کل متغیر
فقه حکومتی به دنبال سرپرستي جامعه به مثابه ی یک کل متغیر هفتمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ چهارشنبه شب؛ به تاریخ 9/12/1391 و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه به جامعه به عنوان یک واقعیت پرداخته شده که دارای اختیار و مورد تکلیف قرار می گیرد. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.مقدمهدر جلسه قبل، به رویکرد حضرت امام (ره) در تعریف...
فلسفه فقه حلقه اول مبانی فقه حکومتی
فلسفه فقه حلقه اول مبانی فقه حکومتی دهمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ بیست و یکم فروردین ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه بحث از ارتباط کلام و فقه بود که مبانی فلسفه فقهی، نزدیکترین مبانی به فقه هستند و مباحث کلامی از بستر این مبانی، به فقه نزدیک می شوند؛ یعنی تا وقتی که مبانی کلامی را در حوزه...
كیفیت جریان مبانی در فلسفه فقه و فقه حكومتی
كیفیت جریان مبانی در فلسفه فقه و فقه حكومتی متن زیر جلسه یازدهم درس مبانی فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1392 در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه ادامه بحث هفته گذشته درباره مبانی کلامی و اصولی و دیگر مبانی فقه و ارتباط آن با بحث فقه حکومتی را دنبال می کنند. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.مقدمهدر جلسات گذشته بعد از تعریف فقه حکومتی...
گستره و مقیاس شأن تخاطب شارع و بررسی نگاه های مختلف پیرامون آن
گستره و مقیاس شأن تخاطب شارع و بررسی نگاه های مختلف پیرامون آن بحث ذیل جلسه دوازدهم درس مبانی فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری می باشد. این درس در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال 1392 در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه بحث از گستره خطابات شارع است. در واقع حجم انبوهی از خطابات شارع ناظر به حوزه معارف اخلاقی و تربیتی است، چرا باید همه آنها را از فقه خارج بدانیم؟! آیا همه دستورات اخلاقی ناظر به مستحبات است؟! حوزه اخلاق و تهذیب...
ابتنای فقه احکام موضوعات بر حکم و فقه سرپرستی بر حکومت و ولایت
ابتنای فقه احکام موضوعات بر حکم و فقه سرپرستی بر حکومت و ولایت نهمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ چهارشنبه شب؛ بیست و سوم اسفندماه با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه بحث از این بود که اگر بدنبال «فقه موضوعات» هستیم چه رویکردی دارد و لوازم آن چیست و نیز اگر بدنبال «فقه سرپرستی» برای سیر و سلوک تا مقام رضوان باشیم، چه لوازمی دارد و ارتباط آن با «حکومت» و «ولایت» چه خواهد...
بررسي رويکرد حضرت امام ره در تعريف فقه حکومتي
بررسي رويکرد حضرت امام ره در تعريف فقه حکومتي ششمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ دوم اسفند ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.مقدمهدر تعریف فقه حکومتی دو رويکرد کلی بيان شد. در رويکرد اول، فقه حکومتی، فقه احکام اجتماعی اسلام بود که حاکم و حکومت موظف...
تبیین مفهوم حکومت در فقه حکومتی
تبیین مفهوم حکومت در فقه حکومتی بحث ذیل جلسه سیزدهم درس مبانی فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری می باشد. این که درس در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال 1392 در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید، درباره بحث از حکومت و جایگاه آن در بحث فقه حومتی است. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.در جلسه گذشته اجمالا تحلیل حکم و فرمان الهی را به عنوان موضوع اصلی فلسفه فقه مورد بحث قرار دادیم و به این...
فقه حكومتي بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی
فقه حكومتي بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی هشتمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ چهارشنبه شب؛ شانزدهم اسفند با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه به رابطه فقه حکومت و نظام ولایت و تولی اجتماعی اشاره شد به اینکه «فقه حکومتی در یک تعریف اجمالی بیان احکام «نظام ولایت و تولی اجتماعی» است؛ یعنی احکام نظام سرپرستی اجتماعی و تولی اجتماعی است. در این رویکرد خود حکومت حکم اولی اسلام است». متن زیر گزارش...
مصاحبه با نشریه خراسان بازسازی عقلانیت دینی و توسعه ظرفیت تعبد در زندگی انسان راه پیشرفت و رسیدن به الگوی توسعه
مصاحبه با نشریه خراسان بازسازی عقلانیت دینی و توسعه ظرفیت تعبد در زندگی انسان راه پیشرفت و رسیدن به الگوی توسعه متن زیر مصاحبه جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که با مجله خراسان در باب علم دینی و الگوی پیشرفت اسلامی مبتنی بر ظرفیت تفقه دینی انجام داده اند. در این بحث با توجه به آسیب شناسی وضعیت موجود ایران در رابطه با توسعه و دوری گزیدن از الگوهای اندیشه سکولار به این مسئله پرداخته شده است که برای مدیریت اجتماعی امروز و بدست گیری رهبری توسعه بر...
همایش بین المللی قطب الدین شیرازی ضرورت تکامل فلسفه در استناد به وحي و کارآمدي
همایش بین المللی قطب الدین شیرازی ضرورت تکامل فلسفه در استناد به وحي و کارآمدي اين متن، پياده سخنراني حجة الاسلام و المسلمين استاد سيد محمدمهدي ميرباقري در همايش بين المللي قطب الدين شيرازي است که در 1391 در شيراز برگزار شد. استاد ميرباقري در اين سخنراني «نقص در استناد به وحي» و «معطوف نبودن به نيازمندي هاي اجتماعي» را دو آسيب مهم فلسفه اسلامي معرفي مي کنند و چشم انداز اجمالي براي جبران اين خلأها و تکامل در فلسفه ترسيم مي کنند. مقدمه بسم الله الرحمن الرحيم. من مباحث...
ضرورت فلسفه شدن اسلامی برای ساماندهي اجتماعي بر اساس اسلام
ضرورت فلسفه شدن اسلامی برای ساماندهي اجتماعي بر اساس اسلام این متن حاصل مصاحبه جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با نشریه پگاه حوزه است که در شماره 29 این نشريه به تاریخ 10 آذرماه 1380 به چاپ رسيده است.ایشان در اين گفت و گو به تحليل ضرورت و خاستگاه پيدايش «فلسفه شدن اسلامي» و موضوع آن مي پردازند و درباره تفاوت اين فلسفه با فلسفه هاي پراگماتيستي غربي و هم چنين درباره آثار و نتايج اين دستگاه فکري در حوزه و دانشگاه بحث مي کنند. 1ـ روند فعاليت دفتر...
اسکرول به بالا