آرشیو

ماه مبارك رمضان 1441

جلسه چهاردهم تفسير سوره حجرات تبی ن و تبعیت از رسول الله راه نجات از فتنه جریان نبأ فاسق
جلسه چهاردهم تفسير سوره حجرات تبی ن و تبعیت از رسول الله راه نجات از فتنه جریان نبأ فاسق متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 تير ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ محور سوره حجرات توجه به طرح نبی اکرم و خبری است که ایشان آوردند. به مومنین دستوراتی داده شده من جمله جلو نیافتادن از رسول، رفعت صوت و جهر بالقول نداشتن. تنها کسانی میتوانند به این دستورات عمل کنند که در امتحانات الهی...
جلسه پانزدهم تفسیر سوره حجرات تبی ن وظیفه مومنین در مقابل خبر فاسق تولی و تبری سرمایه مومن برای رشد
جلسه پانزدهم تفسیر سوره حجرات تبی ن وظیفه مومنین در مقابل خبر فاسق تولی و تبری سرمایه مومن برای رشد متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 25 تیر ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در آیات ابتدایی سوره مبارکه حجرات خداوند متعال از خبری صحبت می کنند که توسط نبی اکرم ابلاغ می شود و به ما هشدار می دهند که مواظب باشیم تا در مقابل خبر حضرت، رفعت صوت نداشته باشیم و صدایی بلند نکنیم....
جلسه هفتم حرم مطهر ساحت بشری و قدسی امام معنای اعراف و متوس م
جلسه هفتم حرم مطهر ساحت بشری و قدسی امام معنای اعراف و متوس م متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 1 خرداد ماه 99 است که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند و از شبکه سه سیما پخش شده است. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ طبق آیه ۴۶ از سوره مبارکه اعراف ائمه هم اعراف اند و هم «علی الاعراف» به عبارت بهتر اعراف همان قله ها و بلندی هایی است که میان اهل بهشت و جهنم وجود دارد و باعث می...
جلسه هشتم حرم مطهر ساحت بشری و قدسی امام معنای موذن در سوره اعراف جایگاه صلوات و لعن
جلسه هشتم حرم مطهر ساحت بشری و قدسی امام معنای موذن در سوره اعراف جایگاه صلوات و لعن متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 2 خرداد ماه 99 است که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ وجود مقدس اهل بیت دارای دو جنبه بشری و قدسی هستند که وجود هر دو بعد برای آن ها ضرورت دارد و اگر هرکدام را نداشته باشند نمی توانند ما را در سیر به سمت حق تعالی راهنمایی و یاری کنند...
جلسه سیزدهم تفسیر سوره حجرات حب و بغض سرمایه انسان در برابر خبر فاسق پیامدهای همراهی و عدم همراهی با نبی اکرم
جلسه سیزدهم تفسیر سوره حجرات حب و بغض سرمایه انسان در برابر خبر فاسق پیامدهای همراهی و عدم همراهی با نبی اکرم متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 99 است که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ مقابل خبر فاسق دستور این است که تبین کنید و کاری بکنید که این فضا برایتان واضح بشود. پس اگر در ما سرمایه ای نبود که دعوت و نبأ نبی اکرم کار نمی کرد! آن ردپایی که...
جلسه سوم تفسیر سوره حجرات نکاتی از آیه اول و دوم سوره خدای متعال مؤد ب بی واسطه نبی اکرم
جلسه سوم تفسیر سوره حجرات نکاتی از آیه اول و دوم سوره خدای متعال مؤد ب بی واسطه نبی اکرم متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 اردیبهشت ماه 99 است که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ درباره آیه اول سوره حجرات پنج نکته وجود دارد. اول اینکه شاید منظور از مومنینی که در این سوره مخاطب هستند، مومنین در مقابل اعرابی هایی هستند که در پایان سوره از آنها صحبت شده است. آنها ادعای ایمان...
جلسه دوازدهم تفسیر سوره حجرات نحوه ت ب ی ن از خبر فاسق جایگاه عقل در نجات از فتنه شیاطین
جلسه دوازدهم تفسیر سوره حجرات نحوه ت ب ی ن از خبر فاسق جایگاه عقل در نجات از فتنه شیاطین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 اردیبهشت ماه 99 است که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ ما در مقابل خبر فاسق چه باید بکنیم؟ دستور این است که باید تبین کنید و بروید کاری بکنید که این فضا برایتان واضح بشود. پس معنایش این است که این خبر شما را در تاریکی و ابهام می...
جلسه بيست و يكم تفسیر سوره حجرات جریان اخوت و عاملان برهم زدن اخوت م صلح و نحوه اصلاح درگیری در جامعه مومنین
جلسه بيست و يكم تفسیر سوره حجرات جریان اخوت و عاملان برهم زدن اخوت م صلح و نحوه اصلاح درگیری در جامعه مومنین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 2 مهر ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در این آیات صحبت از اخوت بر محور نبی اکرم شده است. این اخوت گرچه از احکام تشریع برخوردار است ولی در واقع یک اخوت حقیقی است که روح امام به منزله روح آن و ارواح مؤمنین به...
جلسه آخر تفسير سوره حجرات طرح هدایت بشر بر اساس علم غیب توسط رسول الهی و طرح گمراهی بشر بر اساس خبر فاسق توسط شیاطین
جلسه آخر تفسير سوره حجرات طرح هدایت بشر بر اساس علم غیب توسط رسول الهی و طرح گمراهی بشر بر اساس خبر فاسق توسط شیاطین متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 28 آبان ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ حضرت آمدند و از طرف خداوند طرحی آوردند که یک جامعه ایمانی بر محور تقوا و امیرالمؤمنین شکل بدهند. اما دستگاه شیطان در مقابل حضرت یک خبری آورده و می خواهد بر حضرت تقدم داشته باشد...
جلسه بيست و هفتم تفسير سوره حجرات پيچيدگي طرح منافقين براي بر هم زدن امت پرده هاي غيبي وقايع عالم
جلسه بيست و هفتم تفسير سوره حجرات پيچيدگي طرح منافقين براي بر هم زدن امت پرده هاي غيبي وقايع عالم متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 آبان ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خداوند متعال در سوره حجرات بیان می کنند که بر همه امورِ غیب آسمان ها و زمین واقف هستند و از تمامی طرح ها و نقشه های منافقین که برای برهم زدن امت انجام می دهند اطلاع دارند و نمی گذارند...
جلسه بيست و ششم تفسير سوره حجرات اعرابی مومن اعرابی مسلم و اعرابی منافق و تبیین خصوصیات آنها
جلسه بيست و ششم تفسير سوره حجرات اعرابی مومن اعرابی مسلم و اعرابی منافق و تبیین خصوصیات آنها متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 آبان ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ یکی از خصوصیات اعرابی گری این است که ادعای ایمان می کنند در صورتیکه فقط اسلام آوردند و همین اسلام آوردن را هم مایه منت بر خدا و رسول قرار می دهند. اما خدای متعال در قرآن کریم ایمان آنها را نفی می...
جلسه بيست و پنجم تفسير سوره حجرات تقابل جریان مهاجرین و جریان اعرابی تبیین وادی ایمان اسلام و کفر
جلسه بيست و پنجم تفسير سوره حجرات تقابل جریان مهاجرین و جریان اعرابی تبیین وادی ایمان اسلام و کفر متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 30 مهر ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ حول محور نبی اکرم دو وادی وجود دارد، یکی وادی اسلام و دیگری وادی ایمان است. وادی اسلام اولین وادی است که در آن قوای ظاهری انسان پاک می شود ولی این به این معنی نیست که قلب او هم پاک شده...
جلسه بيست و چهارم تفسير سوره حجرات شکل گیری امت بر محور تقوا بر مدار امام المتقین معنای اعرابی در سوره
جلسه بيست و چهارم تفسير سوره حجرات شکل گیری امت بر محور تقوا بر مدار امام المتقین معنای اعرابی در سوره متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 23 مهر ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمدند و امتی را پایه گذاری کردند که معیار آن ایمان و تقوای الهی و محوریت امیرالمؤمنین بود. در این امت ایمانی مؤمنین نسبت به درجات حجراتی که در بیت الرسول قرار داشتند،...
جلسه بيست و سوم تفسير سوره حجرات طرح منافقین در برابر طرح امت سازی حضرت بر مدار تقوا سیمای مومن در سوره های قرآن
جلسه بيست و سوم تفسير سوره حجرات طرح منافقین در برابر طرح امت سازی حضرت بر مدار تقوا سیمای مومن در سوره های قرآن متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 16 مهر ماه 99 است که در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ در مقابل نبی اکرم و طرح امت سازی ایشان یک جریان نفاقی است، آنها دنبال این هستند که یک خبر دیگری را در عالم بیاورند و یک صدای دیگری بلند بشود و آن خبر محور ساخت جامعه...
جلسه بيست و دوم تفسير سوره حجرات راه ایجاد مناسبات اخوت و مدار کرامت در جامعه مومنین و مناسبات برهم زننده آن
جلسه بيست و دوم تفسير سوره حجرات راه ایجاد مناسبات اخوت و مدار کرامت در جامعه مومنین و مناسبات برهم زننده آن متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 مهر ماه 99 است که در حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ حضرت که رابطه اخوت را برقرار میکنند هدفشان این نیست که یک نوع رابطه اخوت صوری و برادری درست کنند و بعد شروع کنند به نماز و… بلکه اخوت یک رابطه حقیقی است و لذا میفرماید هر کجا و در...
اسکرول به بالا